Työttömien terveystarkastukset

Työttömällä on oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen, joka järjestetään terveydenhoitajan vastaanotolla. Tarkastusten tarkoituksena on arvioida ja vahvistaa työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä vastaanottoajoista peritään Kymsoten voimassa olevan hinnaston mukainen asiakasmaksu.

Voit varata ajan terveystarkastukseen itse tai sinut voidaan ohjata terveystarkastukseen lähetteellä. Jos saat lähetteen TE-toimistosta tai muulta viranomaistaholta, sinut kutsutaan terveydenhoitajan toimesta vastaanotolle.

Terveystarkastus sisältää terveydentilan kartoituksen, sekä ohjausta ja neuvontaa elintapasairauksien ehkäisyyn. Terveystarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa elämänhallintaan ja työkykyyn. Tarvittaessa tehdään jatkohoitoon ohjaus lääkärille tai eri alojen asiantuntijoiden vastaanotolle. Lääkärikäynnit ovat maksullisia. 

Terveyskylän eri taloista saat tietoa ja vinkkejä omahoidon tueksi

Yhteystiedot