Teho- ja valvontahoito

Teho- ja valvontahoidossa hoidetaan ja tarkkaillaan vakavasti sairaita tai toimenpiteen jälkeen tehostettua tarkkailua vaativia potilaita, joiden tila vaatii ympärivuorokautista elintoimintojen tarkkailua ja välitöntä puuttumista potilaan terveyttä uhkaaviin muutoksiin.

Teho-osastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen vaikeasti sairaita potilaita. Tarvittaessa tehohoidon avulla elintoimintoja pidetään yllä erikoislaittein. Teho-osastolla hoidetaan kaikenikäisiä, mutta lastenosaston vauvateho hoitaa tehostettua hoitoa vaativat vastasyntyneet. 

Valvontaosastolla hoidetaan aktiivihoidon piirissä olevia potilaita, joiden peruselintoiminnan häiriö, sairauden vaatima seuranta tai elintoimintojen monitoroinnin tarve ei ole toteutettavissa tavallisella vuodeosastolla, mutta joiden tila ei vaadi teho-osastohoitoa.

Toimipisteet