Seri-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille

Kymsoten Seri-tukikeskus aloittaa toimintansa syksyllä 2022. Siihen asti kaikkia seksuaaliväkivallan uhreja pyydetään olemaan yhteydessä omaan terveysasemaan p. 05 220 2000 tai virka-aikojen ulkopuolella ja kiireellisissä tilanteissa Päivystysapuun p. 116 117.

Kymsoten Seri-tukikeskus tarjoaa apua yli 16-vuotiaille seksuaaliväkivaltaa kokeneille henkilöille sukupuolesta riippumatta. Tukikeskus sijaitsee Kotkassa Kymenlaakson keskussairaalassa naistentauti- ja synnytysyksikön yhteydessä.

Alle 16-vuotiaat uhrit hoidetaan keskussairaalan lastentautien yksikössä.

Seri-tukikeskukseen hakeutuminen

Seri-tukikeskukseen voi hakeutua ilman lähetettä itse tai omaisen tai viranomaisen saattamana yhden kuukauden sisällä seksuaalirikoksen tapahtumisesta. Siinä tapauksessa, jos tapahtumasta on kulunut yli kuukausi, voi apua hakea oman alueen terveysasemalta.

Seri-tukikeskukseen hakeutuminen ei edellytä rikosilmoituksen tekoa, vaikka siihen rohkaistaankin.

Seri-tukikeskuksen palvelut

Seri-tukikeskuksessa asiointi on maksutonta. Tukikeskuksen palveluihin kuuluvat seksuaalirikoksen uhrin lääketieteellinen hoito, oikeuslääketieteelliset tutkimukset ja jatkohoitosuunnitelma. Lisäksi tukikeskuksessa annetaan tukea traumaattisesta kokemuksesta toipumiseen ja jaetaan tietoa myös muista tukipalveluista.

Seri-tukikeskuksessa työskentelee lääkäreitä, kätilöitä, sairaanhoitajia sekä kriisityöntekijöitä, ja tarvittaessa käytettävissä on myös psykiatrinen sairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Tietoa, apua ja tukea seksuaalirikoksen uhreille muualla verkossa:

Yhteystiedot

Kymsoten Seri-tukikeskuksen yhteystiedot päivitetään tähän toiminnan aloitettua syksyllä 2022. 

Siihen asti seksuaaliväkivallan uhreja pyydetään olemaan arkisin yhteydessä omaan terveysasemaan p. 05 220 2000 ja virka-aikojen ulkopuolella tai kiireellisissä tilanteissa Päivystysapuun p. 116117.