Sairaalakuntoutus

Sairaalavaiheen kuntoutus liittyy oleellisena osana muuhun sairaalahoitoon ja se kohdentuu fyysisiin sairauksiin. Terapeutit työskentelevät osastoilla moniammatillisissa työryhmissä yhteistyössä potilaan, lääkäreiden, hoitajien ja muiden erityistyöntekijöiden kanssa useilla eri erikoisaloilla. Kuntoutuksen avulla tuetaan ihmisen selviytymistä ja hyvinvointia arjessa sekä muuttuneissa elämäntilanteissa esimerkiksi sairauden kohdatessa.

Kuntoutuksen tarve arvioidaan hoidosta vastaavassa yksikössä ja se perustuu kuntoutujan ja kuntouttajien yhteisesti laatimaan kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutus aloitetaan nopeasti äkillisen sairauden jälkeen mahdollisimman hyvän toimintakyvyn palauttamiseksi ja se perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon.

Terapeutit tutkivat ja testaavat potilaiden liikunta- ja toimintakykyä ja tarjoavat yksilöllistä sekä ryhmämuotoista terapiaa sekä neuvontaa ja ohjausta. Osastolla arvioidaan apuvälinetarve ja ohjataan niiden käyttö. Tarvittaessa tehdään myös kotikäyntejä. Jatkofysioterapia sovitaan ennen siirtymistä pois sairaala.

Yhteystiedot