Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapialla edistetään terveyttä sekä ehkäistään ja hoidetaan monia sairauksia.

Ravitsemusterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä tai sovitun hoitokäytännön mukaisesti. Ohjaus toteutetaan joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Myös asiakkaan läheiset ovat tervetulleita mukaan näihin ohjaustilanteisiin.

Ravitsemusterapian lähtökohtana ovat asiakkaan ruokailutottumukset ja elämäntilanne sekä sairaudesta aiheutuvat erityistarpeet. Ravitsemusterapeutti arvioi asiakkaan ravitsemustilaa, energian ja ravintoaineiden tarvetta, ruoankäyttöä ja ravinnonsaannin riittävyyttä sekä antaa ravitsemusohjausta ja tukea syömisen haasteisiin. Ohjaus on käytännönläheistä ulottuen arkipäivän ruokailuun liittyviin kysymyksiin. Ravitsemushoito edellyttää usein yhteistyötä omaisten ja lähihenkilöiden sekä lähes kaikkien asiakkaan hoitoon osallistuvien ammattiryhmien kanssa.

Ravitsemusterapeutin toimenkuvaan sisältyy yksilö- ja ryhmäohjauksen lisäksi myös terveyden edistäminen sekä erilaiset ravitsemukseen liittyvät koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävät.

Meillä työskentelee yhteensä yhdeksän ravitsemusterapeuttia.

Yhteystiedot