Röntgen ja kuvantaminen

Kuvantamistutkimuksiin käytetään eri menetelmiä sen mukaan, mitä halutaan tutkia. Yleisimpiä kuvantamistutkimuksia ovat tavalliset luuston ja keuhkojen röntgenkuvaukset. Kuvantamislaitteet perustuvat eri tekniikoihin, esimerkiksi perusradiologisissa tutkimuksissa käytetään röntgensäteitä, kun taas magneettitutkimus perustuu vahvaan magneettikenttään. Kuvantamistutkimukset ovat pääsääntöisesti kivuttomia.

Kymenlaaksossa kuvantamistutkimuksiin kuuluvat eri alueiden natiivitutkimukset (tavanomaiset röntgentutkimukset), mammografiat, varjoaine-, angiografia-, ultraääni- ja tietokonetomografiatutkimukset sekä magneettikuvaukset ja radiologiset toimenpiteet.

Kuvantamistutkimuksiin tullaan hoitavan lääkärin lähetteellä. Tutkimuksissa tuotetut kuvat ja lausunnot tallennetaan ja arkistoidaan tietojärjestelmään, jossa ne ovat lääkäreiden käytettävissä.

Kuvantamistutkimuksista vastaa HUS Kuvantaminen.

Lisätietoa HUS Kuvantamisen verkkosivuilta

Kliininen neurofysiologia (KNF)

Kliininen neurofysiologia tutkii keskus- ja ääreishermoston sekä lihaksiston toimintaa ja sen häiriöitä pääosin sähköisin mittauksin. Tyypillisimpiä tutkimuksia ovat aivojen sähköisen toiminnan mittaus elektroenkefalografia (EEG), hermojen ja lihasten toimintatutkimus elektroneuromyografia (ENMG) sekä hermoratamittaus (ENG).

Isotooppi  

Isotooppilääketieteessä tehdään aivojen, sydämen, luuston, munuaisten, imusolmukkeiden ja muiden elinten toiminnan ja aineenvaihdunnan tutkimukset sekä isotooppihoitoja. Yleisimpiä tutkimuksia ovat luuston gammakuvaukset, vartijaimusolmukekuvaukset ja sydänlihasperfuusion gammakuvaukset. 
 
Tutkimukset tehdään hoitavan lääkärin lähetteellä ja potilaalle lähetetään kirjallinen kutsu tutkimukseen. Tutkimuksessa tuotetut kuvat ja isotooppilääkärin lausunto tallennetaan ja arkistoidaan tietojärjestelmään, jossa ne ovat lääkäreiden käytettävissä. 

Isotooppitutkimuksissa ja -hoidoissa käytetään kehon sisäisiä radioaktiivisia merkkiaineita, joiden sädeannos potilaalle on samansuuruinen kuin TT-tutkimuksissa. Lisätietoa säteilyn käytöstä terveydenhuollossa Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilta.

Toimipisteet