Syöpätautien poliklinikka

Lääkärin tekemän hoidontarpeenarvioinnin ja hoitokeskustelun jälkeen Kymenlaakson keskussairaalan syöpätautien poliklinikalla aloitetaan lääkehoidon tai sädehoidon hoidon suunnittelu ja toteutus. Hoitojaksojen aikana ja jälkeen arvioidaan tilanne ja suunnitellaan tarvittaessa jatkohoidot sekä seurannat.

Sähköinen asiointi

Toimipisteet

29.8.2022 alkaen osastofarmaseutti tarkistaa kaikkien ensikäynnille tulevien asiakkaiden lääkelistat ja on tarvittaessa yhteydessä asiakkaaseen.