Neurologian poliklinikat

Kymenlaakson keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan neurologian poliklinikoilla tutkitaan mm. epilepsia- ja parkinsonpotilaita, muistihäiriöpotilaita sekä selkäydin- tai ääreishermovauriopotilaita. Poliklinikalla selvitetään, onko oireisiin tai tautiin hoitomahdollisuuksia ja annetaan parantavaa, uusiutumista ehkäisevää tai oireita lievittävää hoitoa. Poliklinikalta saa tietoa sairauksista ja kuntoutuksesta sekä tuetaan potilaita selviytymään sairautensa kanssa.

Sähköinen asiointi

Toimipisteet