Palliatiivinen poliklinikka ja osastot

Palliatiivisella poliklinikalla hoidetaan vakavan sairauden oireita kokonaisvaltaisesti silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa.

Hoidossa keskitytään hyvään oireiden hallintaan, elämänlaadun vaalimiseen, sekä potilaan ja hänen läheisten henkiseen tukemiseen.

Poliklinikalla on lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot, tarvittaessa tehdään myös kotikäyntejä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt voivat konsultoida poliklinikkaa. Palliatiivinen poliklinikka tekee yhteistyötä kotisairaalan, kotihoidon, palliatiivisen osaston, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja muiden potilaan hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Palliatiivinen osastohoito on tarkoitettu parantumattomasti sairaiden potilaiden akuuttiin hoitoon. Osastot toimivat myös kotona olevien palliatiivisten potilaiden tukiosastoina, jolloin potilaat voivat tarvittaessa siirtyä kotoa suoraan osastolle. Osastohoidon aikana pyritään vakauttamaan potilaan tila ja mahdollistamaan potilaan paluu kotiin. Palliatiiviseen osastohoitoon kuuluu myös saattohoidon toteuttaminen.

Toimipisteet