text.skipToContent text.skipToNavigation

Päivystys

Kymenlaaksossa ympärivuorokautinen päivystys sijaitsee Kymenlaakson keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa. Päivystyksessä hoidetaan kaikenikäisiä asiakkaita, jotka ovat sairastuneet äkillisesti ja joiden hoitoa ei voida turvallisesti siirtää terveysasemille tai työterveydenhuoltoon.

Ota yhteyttä puhelimitse ennen saapumista

Ennen päivystykseen saapumista ota yhteyttä puhelimitse. Päivystyksen puhelinnumerosta vastaa sairaanhoitaja.

Asiakkaalle tehdään kiireellisyyden ja hoidontarpeen arviointi puhelimitse sekä paikan päällä. Arvioinnin perusteella asiakas ohjataan tarpeen mukaiseen hoitoon, tutkimuksiin ja toimenpiteisiin. Joskus ohjeet kotihoitoa varten riittävät.

Tarvittaessa hoitoa, tutkimuksia ja tarkkailua jatketaan päivystysosastolla. Hoito päivystysosastolla kestää enintään kaksi vuorokautta, jonka jälkeen asiakas kotiutuu tai siirtyy muualle jatkohoitoon.

Päivystyshoitoa vaativia tilanteita ovat muun muassa:

 • Tapaturmainen vamma, esim. murtumaepäily
 • Syvä, runsaasti vuotava haava
 • Äkillisesti alkanut päänsärky, johon liittyy yleistilan laskua tai tajunnan häiriöitä
 • Hengenahdistus, jos hengitys tuntuu vaikeutuneelta levossa tai puhuessa
 • Lapsen hengenahdistus, jos vanhemman mielestä lapsella on hengitysvaikeus
 • Allergiset reaktiot, johon liittyy turvotusta, hengenahdistusta tai pahoinvointia
 • Sietämätön, äkillisesti ilmaantunut vatsa- tai selkäkipu
 • Pienen lapsen heikentynyt yleiskunto
 • Sydänsairaan lapsen lieväkin hengenahdistus
 • Korvakipu, johon liittyy vakavia muita oireita, esim. yleistilan lasku tai kiertohuimaus
 • Mielenterveyden äkillinen järkkyminen, esim. itsetuhoinen toiminta

Muissa kuin päivystyshoitoa vaativissa tilanteissa tulee ensisijaisesti ottaa yhteys terveysasemalle.

 Terveysasemalla hoidetaan muun muassa:

 • Korvakivut
 • Silmätulehdukset
 • Virtsatietulehdukset
 • Selkäkivut
 • Hengitystulehdukset (flunssan oireet: nuha, kurkkukipu, yskä)
 • Nyrjähdykset

Hammaslääkäripäivystys

Kymenlaakson keskussairaalan hammaslääkäripäivystys on tarkoitettu kiireellistä hoitoa tarvitseville särkypotilaille ja välitöntä hammaslääkärin apua vaativiin vaivoihin. Päivystykseen on hakeuduttava välittömästi, jos potilaalla on hengitys- tai nielemisvaikeuksia. 

Toimipisteet