text.skipToContent text.skipToNavigation

Osastohoito

Kymenlaakson keskussairaalassa toimii seitsemän osastoa, joissa tehtävät tutkimukset ja hoito ovat lääketieteen eri erikoisalojen mukaisesti toteutettua.

Haminan, Karhulan ja Pohjois-Kymen sairaaloissa toteutetaan erikoissairaanhoidosta ja päivystyksestä siirtyneiden potilaiden kuntouttavaa jatkohoitoa, päämääränä on potilaan kotiutuminen ensisijaisesti omaan kotiin. Lyhytaikaisen osastohoidon perustehtävänä on hoitaa akuutteja sairauksia. Akuuttihoidon jälkeen potilaat siirtyvät kotiin, joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin, tai toiseen hoitolaitokseen. Kotiutustilanteissa ollaan yhteydessä omaiseen ja tarvittaessa kotihoitoon.

Vierailuajat sairaaloissa

Vierailuaikoja ei ole rajoitettu, mutta toivomme vierailijoiden keskittävän vierailut klo 12–20 välille.

Toimipisteet