Osastohoito

Kymenlaakson keskussairaalassa toimii seitsemän osastoa, joissa tehtävät tutkimukset ja hoito ovat lääketieteen eri erikoisalojen mukaisesti toteutettua.

Haminan, Karhulan ja Pohjois-Kymen sairaaloissa toteutetaan erikoissairaanhoidosta ja päivystyksestä siirtyneiden potilaiden kuntouttavaa jatkohoitoa, päämääränä on potilaan kotiutuminen ensisijaisesti omaan kotiin. Lyhytaikaisen osastohoidon perustehtävänä on hoitaa akuutteja sairauksia. Akuuttihoidon jälkeen potilaat siirtyvät kotiin, joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin, tai toiseen hoitolaitokseen. Kotiutustilanteissa ollaan yhteydessä omaiseen ja tarvittaessa kotihoitoon.

Vierailut sairaaloissa

Koronavirusepidemian aikana vierailijoita ja saattajia koskevat ohjeet päivitetään Kymsoten koronavirussivustolle osoitteessa: https://korona.kymsote.fi/asiointi-ja-vierailut/sairaalat/. Pyydämme noudattamaan koronasivustolla julkaistuja ohjeita.

Toimipisteet

KOKS Päivystys omaistiedustelu: p. 05 220 2050
POKS Päivystys omaistiedustelu: p. 040 542 8770

Osastokohtaiset yhteystiedot löytyvät alta: