text.skipToContent text.skipToNavigation

Leikkaustoiminta

Kymenlaakson keskussairaalassa toimii kahdeksan kirurgian alaa: ortopedia, traumatologia, käsikirurgia, vatsaelin- ja yleiskirurgia, rintaelin- ja verisuonikirurgia, urologia, plastiikkakirurgia ja lastenkirurgia.

Keskussairaalassa on kaksi leikkaussaliyksikköä: päiväkirurginen yksikkö ja leikkausyksikkö. Päiväkirurgisen yksikön leikkauspotilaat kotiutuvat jo leikkauspäivänä. Tällaisia leikkauksia ovat esim. nivelten tähystysleikkaukset, nivustyrä- ja käsikirurgiset leikkaukset. Leikkausyksikössä leikatut potilaat jäävät vuodeosastolle toipumaan.

Leiko-toimintamalli

Toimintamallissa suunniteltuun leikkaukseen valmistautuminen tapahtuu kotona kirjallisen ja suullisen ohjauksen perusteella. Leiko-hoitajat ohjaavat ja valmistavat potilaan leikkaukseen. Heiltä voi tiedustella jonotilannetta ja leikkaukseen tuloon liittyvistä käytännön asioista.

Toimipisteet