Leikkaustoiminta

Kymenlaakson keskussairaalassa toimii kahdeksan kirurgian alaa: ortopedia, traumatologia, käsikirurgia, vatsaelin- ja yleiskirurgia, rintaelin- ja verisuonikirurgia, urologia, plastiikkakirurgia ja lastenkirurgia.

Kymenlaakson keskussairaala on ympärivuorokautisesti päivystävä sairaala jossa leikataan elektiivisiä ja päivystyksellisiä leikkauksia. Leikkausyksikössä hoidetaan useiden eri erikoisalojen potilaita: Korva-, nenä- ja kurkkutautien, ortopedian, traumatologian, käsikirurgian, vatsaelin- ja yleiskirurgian, rintaelin- ja verisuonikirurgian, urologian, plastiikkakirurgian, gynekologian sekä lastenkirurgian.

Suurin osa leikkaukseen tulevista potilaista tulee sairaalaan leikkauspäivän aamuna ja päiväkirurgiset potilaat kotiutuvat jo samana päivänä. Päiväkirurgisia leikkauksia ovat esimerkiksi nivelten tähystysleikkaukset, nivustyrä- ja käsikirurgiset leikkaukset. Muut leikkauspotilaat jäävät vuodeosastolle toipumaan.

Leiko-toimintamalli

Toimintamallissa suunniteltuun leikkaukseen valmistautuminen tapahtuu kotona kirjallisen ja suullisen ohjauksen perusteella. Leiko-hoitajat ohjaavat ja valmistavat potilaan leikkaukseen. Heiltä voi tiedustella jonotilannetta ja leikkaukseen tuloon liittyvistä käytännön asioista.

Toimipisteet