Laitoskuntoutus

Kymenlaaksossa ympärivuorokautinen laitoskuntoutus toteutetaan Hoikussa, Haminassa, jossa tarjotaan tukea ja ohjausta ympärivuorokautisesti ja moniammatillisesti. Laitoskuntoutuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri terapiamuotoja, kuten fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta. Lääkäri- ja sosiaalipalvelut sekä ravitsemussuunnittelijan osaaminen ovat laitoskuntoutusasiakkaiden käytettävissä. Ruokailut tapahtuvat omassa ravintolassa heti voinnin niin salliessa.

Laitoskuntoutus on suunnitelmallista, monialaista, monitoimijaista, yksilöllistä ja sillä pyritään laajaan vaikuttavuuteen. Kuntoutus perustuu aina asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja yhdessä luotuun tavoitteelliseen suunnitelmaan, joka huomioi asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn. Asiakas on aktiivinen toimija omassa kuntoutumisessaan ja häntä tuetaan toimintakykyä tukevalla työotteella.

Laitoskuntoutus sisältää sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista kuntoutusta ja runsaasti erilaista yhteistä toimintaa. Kuntoutuksen tavoitteena on, että asiakas kuntoutuu toimintakykyiseksi ja pääsee kotiutumaan turvallisesti ja mahdollisimman pian joko itsenäisesti tai erilaisten tukipalveluiden turvin, kuten kotihoito ja kotikuntoutus. Kotiutuksen suunnittelu alkaa heti asiakkaan saapuessa laitoskuntoutukseen. Omaiset ovat tervetulleita mukana asiakkaan hoidon ja kotiutuksen suunnitteluun. Kartoittavat kotikäynnit eli ns. välikäynnit kotona, kotilomat ja koekotiutukset tukevat varhaista kotiutumista.

Toimipisteet

Osoite: Kokkokallionkatu 2, 49400 Hamina

Puhelinnumero: 040 714 0208