Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaaja on erityistyöntekijä, joka toimii tietyn vamma- ja sairausryhmän asiantuntijana ja on perehtynyt kohderyhmänsä erityistarpeisiin.

Kuntoutusohjaaja:

  • Tuntee sosiaali- ja kuntoutusjärjestelmät ja auttaa etuuksien hakemisessa
  • Tekee koti-, koulu-, päiväkoti-, työpaikka- ja laitoskäyntejä Kymenlaakson alueella
  • Toimii yhteistyössä mm. terveydenhuollon, sosiaali- ja koulutoimen, Kelan, työvoimaviranomaisten ja vakuutuslaitosten kanssa.

Yhteyttä voi ottaa asiakas, omainen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen työntekijä.

Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta ja siihen ei tarvita lähetettä.

Yhteystiedot

Osoite: Kymenlaakson keskussairaala, Kotkantie 41, 48210 Kotka

Kuulovammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret
Puhelinnumero: 044 223 1474

Liikuntavammaiset, neurologiset ja näkövammaiset lapset ja nuoret
Puhelinnumero: 044 583 5944

Liikuntavammaiset aikuiset
Puhelinnumero: 044 583 5945

Näkövammaiset nuoret ja aikuiset
Puhelinnumero: 044 583 5942

Kuulovammaiset aikuiset
Puhelinnumero: 044 583 5947