Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksella ylläpidetään ja edistetään asiakkaiden arjen toimintakykyä ja tuetaan turvallista kotona asumista silloin, kun kotona pärjääminen ja arjen toiminnoista suoriutuminen on heikentynyt ikääntymisen, sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena ja toimintakyky laskenut merkittävästi. Kotona tapahtuvan kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan kykyä toimia mahdollisimman itsenäisesti omassa arjessaan ja löytää asiakkaalle mielekkäät tavat pitää huolta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

Kotona tapahtuvan kuntoutumisen edistäminen voi olla:

  • Ohjaus- ja arviointikäyntejä omassa kodissa asuville apuvälineiden tai asunnonmuutosten tarpeisiin liittyen
  • Toiminta- ja liikkumiskyvyn arviointia ja liikkumisen kohentamiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa
  • Kotona tapahtuvaa lyhytaikaista fysio- tai toimintaterapiaa esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen
  • Kotihoitoa ja omaishoitoa koordinoivaa kuntoutusta
  • Moniammatillinen tehostettu kotikuntoutusjakso, joka toteutetaan yhdessä kotihoidon, kotiutustiimin tai omaishoidon tukitiimin kanssa
  • Terapeuttivetoinen kotikuntoutusjakso

Kotikuntoutukseen voidaan ohjautua kotihoidon tai omaishoidon kautta, sairaalan tai Kymen hoito- ja kuntoutuskeskuksen suosituksesta tai muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kuntoutustarpeen arvioinnin esimerkiksi muistipoliklinikan, apuvälinekeskuksen tai vammaispalvelun kautta sekä asiakkaan tai hänen omaisensa omasta aloitteesta.

Toimipisteet