text.skipToContent text.skipToNavigation

Avokuntoutus

Vastaanotolla tapahtuvaa kuntoutusta eli avokuntoutusta annetaan useassa vastaanottopisteessä Kymsoten alueella. Avokuntoutuksena toteutettu fysioterapia on terveyttä ja toimintakykyä edistävää kuntoutusta, oireita helpottavaa ohjausta, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista terapiaa ja se toteutetaan yksilö- tai/ ja ryhmäkuntoutuksena yksilöllisen harkinnan mukaan. Toiminnan tavoitteena on toimintakyvyn palauttaminen, edistäminen ja ylläpitäminen sekä mahdollisten ongelmien ennaltaehkäiseminen. Kuntoutuja on aktiivinen, omaan itseä koskevaan päätöksentekoon ja kuntoutumiseen osallistuva toimija. Vastaanotolle hakeudutaan lähetteellä.

Suoravastaanotto

Fysioterapeutin suoravastaanotto on oikea paikka silloin, kun tuki- ja liikuntaelin vaivat tulevat äkillisesti ja yllättävästi, ja vaivan taustalla ei ole tapaturma tai epäily vakavammasta sairaudesta.

Fysioterapeutin suoravastaanotolla

•arvioidaan toimintakykyä ja äkillisen kivun tai oireen syytä
•annetaan itsehoito- ja harjoitteluohjeita
•ohjeistetaan käsikauppalääkkeiden käytössä
•kirjoitetaan tarvittaessa sairauslomatodistus
•ohjataan tarvittaessa lääkärin vastaanotolle

Suoravastaanotolle on mahdollista hakeutua terveysasemien ajanvarauksesta hoidontarpeen arvioinnin kautta tai sähköisestä ajanvarauksesta (Kotkassa ja Haminassa) ilman lähetettä.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta, harjoitusta tai apuvälineitä arkielämän toimintoihin, esimerkiksi itsestä huolehtimiseen, kodinhoitoon, asiointiin ja ympäristössä liikkumiseen. Toimintaterapian avulla arvioidaan ja tuetaan kuntoutujan itsenäistä selviytymistä hyödyntämällä moniammatillista yhteistyötä asiakkaan läheisten ja muun tukiverkoston kanssa. Terapiassa harjoitellaan arkipäivän toimintoja kuntoutujan omassa elinympäristössä. Toimintaterapeutti valmistaa tarvittaessa yksilöllisiä käden tukia tai lastoja.

Toimintaterapeutin yksittäinen arviointikäynti (vastaanotolla tai kotikäyntinä) voidaan toteuttaa terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Toimintaterapiajaksoon tarvitaan lääkärin lähete.

Ajanvaraus ja sähköinen asiointi

Toimipisteet