Apuvälinepalvelut

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Kymsoten Apuvälinekeskus tuottaa erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelut ja perusapuvälinepalvelut koko Kymenlaakson asukkaille.  Apuvälinepalvelujen tavoitteena on tukea vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön itsenäistä selviytymistä, kotona asumista ja kotihoitoa. Apuvälinetarpeen määrittämisessä huomioidaan asiakkaan toimintakyky, elämäntilanne ja yksilölliset tarpeet. Apuvälinepalvelujen toteuttaminen perustuu aina lääketieteellisin ja hoidollisin perustein tehtyyn yksilölliseen tarvearvioon.

Apuvälineiden lainaus ja käynti Apuvälinekeskuksessa ovat asiakkaalle maksuttomia. Asiakkaan kotikunta maksaa apuvälinelainauksesta syntyneet kustannukset.

Erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelut

Kymsoten apuvälinekeskus vastaa  erityisasiantuntemusta vaativien sekä lasten apuvälineiden hankinnasta, kokeilusta ja lainauksesta. Erikoissairaanhoidon apuvälinekeskukseen tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön lähete tai suositus.

Erikoissairaanhoidon lainaamia apuvälineitä ovat mm:

  • sähköiset kotihoitosängyt
  • nosto- ja siirtolaitteet
  • sähköpyörätuolit
  • painehaavapatjat

Perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut

Perusapuvälineet lainataan asiakkaalle Kymsoten perusapuvälinepalvelupisteistä. Asiakas voi asioida missä tahansa palvelupisteessä riippumatta kotikunnasta. Palvelupisteestä voi lainata tavallisempia perusapuvälineitä ilman ajanvarausta tai lähetettä. Mikäli asiakas tarvitsee apuvälineen pitkäaikaiseen lainaan, on siihen oltava lääketieteellinen syy jonka perusteella apuvälineen
lainauspäätös tehdään.

Perusapuvälineitä ovat mm:

  • kyynärsauvat
  • rollaattorit
  • suihkutuolit
  • WC-istuimet
  • peruspyörätuolit

Apuvälinepalvelun lainauspisteet ja aukioloajat