Terveysasemien mielenterveys- ja päihdepalvelut

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdepalveluja on saatavana arkisin Kouvolassa Katajaharjun, Keltakankaan ja Kouvolan terveysasemalla ja Kouvolan keskustassa, Kotkassa Länsi-Kotkan, Kotkansaaren ja Karhulan terveysasemilla, Toukolantiellä ja Turvalassa sekä Haminan, Miehikkälän ja Virolahden terveysasemilla.

Terveysasemilla työskentelevien mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien vastaanotolle hakeudutaan Miepä-asiakasneuvonnan, terveysaseman sairaanhoitajan, terveysaseman lääkärin tai neuvolan ohjaamana.

Mielenterveys- ja päihdehoitaja arvioi potilaan hoidon tarpeen yhteistyössä terveysaseman lääkärin kanssa. Arvioinnin jälkeen potilaalle laaditaan hoitosuunnitelma. Terveysasemalla hoitojaksot ovat lyhyitä, yleensä 1-10 kertaa. Tarvittaessa potilas ohjataan jatkohoitoon.

Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä vastaanottoajoista peritään hinnaston mukainen maksu.

Vastaa hoitoon liittyvään 15D-elämänlaatukyselyyn Omavointi-palvelussa

Kymsotessa mielenterveys- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön 15D-elämänlaatumittari, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa potilaan elämänlaadusta ennen hoitoa ja hoidon jälkeen. Tietoa voidaan hyödyntää myös entistä vaikuttavampien hoitomenetelmien kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, koska vastausten avulla hoitava lääkäri ja hoitohenkilökunta voivat suunnitella ja seurata hoitoasi ja hoidon tuloksia.

15D-elämänlaatumittarin kysely aktivoituu ensikäynnille tuleville ajanvarauspotilaille. Kyselyjä tulee kaikkiaan viisi: ensikäyntiä ennen ja 6 kk, 12 kk, 18 kk ja 24 kk ensikäynnin jälkeen. Kysely-lomakkeet aktivoituvat Omavointi-palvelussa. Saat 30 päivää ennen vastaanottoaikaa tekstiviestin, jossa sinua pyydetään vastaamaan 15D-kyselyyn.

Kyselylomake täytetään sähköisesti Omavointi-palvelussa https://omavointi.fi/kymsote/kirjaudu. Palveluun tunnistaudutaan omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kun kyselylomake on täytetty ja vastaukset tallennettu, lomake poistuu palvelusta. Kyselyyn on aikaa vastata 30 päivää. Mikäli kyselyn täyttäminen sähköisesti ei onnistu, kyselyn voi täyttää vastaanoton yhteydessä.

Omavointi-palvelu on Kymsoten laaturekisterien sähköisen asioinnin lisäpalvelu. 

Lue tarkemmin henkilötietojen käsittelystä:
- Asiakkaana terveydenhuollon palveluissa
- Rekisteröidyn informointi: Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Yhteystiedot

Asiakasneuvonta ja -ohjaus: p. 05 220 2150
Palveluaika:
arkisin klo 7-16

Sihteeri: p. 040 483 1194
Palveluaika:
arkisin klo 8-10

Mielenterveys- ja päihdehoitajien vastaanotto: