text.skipToContent text.skipToNavigation

Vastaanottopalvelut

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanotto on ensisijaisesti terveysasemilla. Terveysasemalta asiakas ohjataan tarvittaessa mielenterveys- ja päihdepoliklinikalle. Hoito toteutetaan moniammatillisesti.

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikoiden palveluihin kuuluvat psykiatrinen tutkimus, hoito ja kuntoutus. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Hoitomuotoina käytetään mm. perhe- ja verkostotyötä, yksilökeskusteluja, erilaisia ryhmämuotoisia hoitoja ja lääkehoitoa. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka antaa konsultaatio-, tutkimus- ja hoitopalveluita keskussairaalan, Pohjois-Kymen sairaalan vuodeosastojen ja sairaalan poliklinikoiden potilaille toimien yhteistyössä muiden yksikköjen kanssa.

Toimipisteet