Selviämis- ja vieroitushoito

Selviämishoito tarjoaa päihtyneille lyhytaikaista suojaa ja toipumista. Selviämishoidolla pyritään turvaamaan henkilön terveys tai turvallisuus tilanteissa, joissa hän ei päihtymystilan vuoksi kykene huolehtimaan itsestään.

Vieroitushoidolla tarkoitetaan runsaan, pitkään jatkuneen päihteidenkäytön lopettamista hoitotoimien tukemana. Tavoitteena on pysäyttää päihteiden käyttökierre, ehkäistä ja hoitaa vierotusoireita sekä luoda edellytykset fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kuntoutukselle.

Alkoholivieroitusta voidaan toteuttaa avohoitona terveysasemalla tai laitosvieroituksena A-klinikan vieroitushoitoyksikössä Kouvolassa.

Avovieroitushoito 

Avovieroitushoidon tavoitteena on akuuttien alkoholin aiheuttamien vierotusoireiden hoito, komplikaatioiden ehkäisy ja päihdeinterventio.

Avovieroitusta toteutetaan vain alkoholin vieroitusoireiden hoitoon. Avovieroitusta on saatavilla seuraavilla terveysasemilla: Kotkansaari, Karhula, Länsi-Kotka, Hamina, Katajaharju, Keltakangas, Ratamokeskus ja Valkeala.

Avovieroitus voidaan aloittaa tällä hetkellä ma-to välisenä aikana.

Laitosvieroitus

Kymenlaakson alueen asukkaat voivat mennä alkoholin (laitos)vieroitushoitoon suoraan ilman lähetettä tai maksusitoumusta Kouvolan laitosvieroitusyksikköön. Alkoholivieroitus kestää 3–5 vuorokautta. Hoitoon voi mennä omatoimisesti, läheisen saattamana tai muiden palvelujen ohjaamana, yksikköön on hyvä soittaa etukäteen.

Yhteystiedot

Hoidontarpeen arviota varten otetaan yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjaukseen.

Asiakasneuvonta ja -ohjaus: 05 220 2150
Palveluaika:
arkisin klo 7-18

Vieroitushoitoyksikkö ja selviämisasema

Selviämishoitoon voi hakeutua ilman lähetettä ympäri vuorokauden. Vieroitushoitoyksikön työntekijät ovat tavoitettavissa numerossa p. 040 5267 620 (24/7). 

Osoite: Kotiharjuntie 20, 45100 Kouvola
Kouvolan selviämisaseman verkkosivut

Vieroitushoito- ja A-klinikkayhteisöt

Yhteystiedot A-klinikan verkkosivuilta