Psykologipalveluiden osaamiskeskus

Kymsoten psykologipalveluiden osaamiskeskuksessa työskentelee psykologeja eri yksiköissä ja toimipisteissä ympäri Kymenlaaksoa. Psykologipalvelut integroituvat osaksi yksiköiden palveluja ja ovat tiiviisti mukana yksiköiden prosesseissa. 

Psykologipalveluiden osaamiskeskus tuottaa psykologipalveluja yksiköille niiden tarpeiden mukaisesti.