Psykiatrinen osastohoito

Psykiatrinen osastohoito tarjoaa tehostettua tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta psykiatrisen avohoidon tueksi tai silloin, kun muut hoitomuodot ovat riittämättömiä ja kun kyseessä vaikea mielenterveyden häiriö.  Osastohoito on tarkoitettu tilanteeseen, jossa avohoito on riittämätön.

Kymenlaaksossa on viisi aikuispsykiatrian osastoa:

  • kolme akuuttiosastoa
  • Geropsykiatrian poliklinikka ja akuutti geropsykiatrian osasto, jossa hoidetaan yli 65-vuotiaita psyykkisesti oireilevia potilaita
  • kuntoutusosasto, jossa hoidon painopiste on pidempiaikaisessa kuntoutuksessa

Osastohoidon aikana hoitomuotoina ovat yksilöllisesti laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti omahoitajakeskustelut, ryhmähoidot, toiminnallisen kuntoutuksen menetelmät, lääkehoito, perhe- ja verkostotyö. Hoito toteutetaan moniammatillisesti. Osastohoito päättyy suunnitelmallisesti ja hoito jatkuu usein avohoidossa. Kotiutuville potilaille on tarjolla myös kotisairaalapalvelu.

Toimipisteet