Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto

Tarjoamme tutkimusta ja hoitoa 13-17 vuotiaille nuorille, joiden on arvioitu tarvitsevan erikoissairaanhoitoa vakaviin mielenterveysongelmiin. Poliklinikat sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkassa. 

Nuorisopsykiatrian poliklinikan toiminta koostuu arviointikäynneistä, yksilö- ja ryhmähoidoista sekä perhetapaamisista ja verkostoyhteistyöstä. Hoito perustuu säännöllisesti arvioituun hoitosuunnitelmaan.

Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren polku

Nuorisopsykiatrian osasto PSY8

Nuorisopsykiatrian osasto on hoitoyksikkö 13-17-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat osastohoitoa. Osasto toimii päivystysluonteisesti ja vastaa alle 18-vuotiaiden sekä tahdosta riippumattomista että vapaaehtoisista kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksoista. Osastolla PSY8 hoidetaan myös vaativaa hoitoa tarvitsevia EKSOTE:n alueen nuoria.

Osasto 8 yhteydessä toimii nuorten kotisairaala. Nuorten kotisairaala on liikkuva työryhmä, joka tarjoaa nuorelle psyykkistä hoitoa ja tukea hänen omassa asumisympäristössään.

Toimipisteet