Mielenterveys- ja päihdepoliklinikat

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikoilla hoidetaan yli 18-vuotiaita psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita mielenterveys- ja päihdehäiriöissä.

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Poliklinikka toimii ajanvarauksellisesti.

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikoiden palveluihin kuuluvat psykiatrinen tutkimus, hoito ja kuntoutus. Hoito perustuu yksilölliseen, hoidon alkuvaiheessa tehtävään hoitosuunnitelmaan. Hoitosuunnitelmassa sovitaan hoidon tavoitteista, hoitomuodoista ja hoitojakson pituudesta. Hoitojaksot ovat aina määräaikaisia, lukuun ottamatta vaikeimpia psykoottistasoisia häiriöitä. Hoitomuotoina käytetään mm. perhe- ja verkostotyötä, yksilökeskusteluja, erilaisia ryhmämuotoisia hoitoja ja lääkehoitoa. Mielenterveys- ja päihdepoliklinikoilla on käytettävissä myös sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan palvelut elämänhallinnan tueksi.

Käynnit ovat maksuttomia. Lääkärintodistuksista- ja lausunnoista, sekä käyttämättä jätetyistä vastaanottoajoista peritään voimassaolevan hinnaston mukaiset asiakasmaksut.

Vastaa hoitoon liittyvään 15D-elämänlaatukyselyyn Omavointi-palvelussa

Mielenterveys- ja päihdepalveluissamme on otettu käyttöön 15D-elämänlaatumittari, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa potilaan elämänlaadusta ennen hoitoa ja hoidon jälkeen. Tietoa voidaan hyödyntää myös entistä vaikuttavampien hoitomenetelmien kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, koska vastausten avulla hoitava lääkäri ja hoitohenkilökunta voivat suunnitella ja seurata hoitoasi ja hoidon tuloksia.

15D-elämänlaatumittarin kysely aktivoituu ensikäynnille tuleville ajanvarauspotilaille. Kyselyjä tulee kaikkiaan viisi: ensikäyntiä ennen ja 6 kk, 12 kk, 18 kk ja 24 kk ensikäynnin jälkeen. Kysely-lomakkeet aktivoituvat Omavointi-palvelussa. Saat 30 päivää ennen vastaanottoaikaa tekstiviestin, jossa sinua pyydetään vastaamaan 15D-kyselyyn.

Kyselylomake täytetään sähköisesti Omavointi-palvelussa. Palveluun tunnistaudutaan omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kun kyselylomake on täytetty ja vastaukset tallennettu, lomake poistuu palvelusta. Kyselyyn on aikaa vastata 30 päivää. Mikäli kyselyn täyttäminen sähköisesti ei onnistu, kyselyn voi täyttää vastaanoton yhteydessä.

Omavointi-palvelu on sähköisen asioinnin lisäpalvelu. 

Lue tarkemmin henkilötietojen käsittelystä:
- Asiakkaana terveydenhuollon palveluissa
- Rekisteröidyn informointi: Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Yhteystiedot

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikoille hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Haminan toimipiste

Osoite: Reutsinkatu 5, 49400 Hamina
Puhelinnumero: 040 632 2140
Palveluajat:
ma-to klo 8–16 
pe klo 8–15

Kotkan toimipiste

Osoite: Turvalantie 2, 48700 Kotka
Puhelinnumero: 040 709 3690
Palveluajat:
ma-to klo 8–16
pe klo 8–15

Kouvolan toimipiste

Osoite: Kauppalankatu 17, 45100 Kouvola
Puhelinnumero: 040 483 3534
Palveluajat:
ma-to klo 8–15.30
pe klo 8–15