text.skipToContent text.skipToNavigation

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka mielenterveys- tai päihdeongelman vuoksi tarvitsevat arjen tukea asumisensa turvaamiseksi.

Asumispalvelut jaetaan kolmeen ryhmään sosiaalihuoltolain mukaisesti; tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisessä asumisessa tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen ja arjen hallinnan taitojen tukemista erilaisin ohjauksellisin keinoin.

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja osavuorokautisesti.

Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito, kuntoutus ja ohjaus. Tämä voi olla toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevaa palvelua. Arjen toiminnassa tällä tarkoitetaan mm. ateria- ja vaatehuollossa sekä oman hygienian hoidossa ja kodin hoidossa ohjaamista ja avustamista. Palveluun sisällytetään yksilöllisen tarpeen mukaan asiakkaan saama siivous ja pyykkihuolto.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksiköt

Palvelualuepäällikkö Teija Vanhala
Puhelinnumero:
044 269 1524

Salmentöyryntien asumisyksikkö

Osoite: Salmentöyryntie 8, 45160 Kouvola
Palveluesimies Kati Klemettilä
Puhelinnumero:
0400 975 878
Vs. palveluesimies / sosionomi Maija Pesäkivi
Puhelinnumero:
040 489 9387
Sairaanhoitaja Riikka Pääkkönen
Puhelinnumero:
040 489 9082
Ohjaajat
Puhelinnumero:
040 849 7722
Ohjaajat
Puhelinnumero:
040 489 9083

Kuunsillan asumisyksikkö

Osoite: Marjoniementie 8 B, 45100 Kouvola
Palveluesimies Marjo Salonen
Puhelinnumero:
044 223 8827
Sairaanhoitaja Irina Borisov
Puhelinnumero:
040 483 1815
Ohjaajat
Puhelinnumero:
040 488 4076

Vaahteramäen asumisyksikkö

Osoite: Jaakkolanmäki 1, 45910 Voikkaa
Palveluesimies Marjo Salonen
Puhelinnumero:
044 223 8827
Sairaanhoitaja Kirsi Korhonen
Puhelinnumero:
040 483 1963
Ohjaajat
Puhelinnumero:
040 483 1200
Ohjaajat
Puhelinnumero:
040 483 1201

Tuettu asuminen

Palveluesimies Sari Rämä
Puhelinnumero:
040 577 7695
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kymsote.fi