Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka mielenterveys- tai päihdeongelman vuoksi tarvitsevat arjen tukea asumisensa turvaamiseksi.

Asumispalvelut jaetaan kolmeen ryhmään sosiaalihuoltolain mukaisesti; tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisessä asumisessa tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen ja arjen hallinnan taitojen tukemista erilaisin ohjauksellisin keinoin.

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja osavuorokautisesti.

Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito, kuntoutus ja ohjaus. Tämä voi olla toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevaa palvelua. Arjen toiminnassa tällä tarkoitetaan mm. ateria- ja vaatehuollossa sekä oman hygienian hoidossa ja kodin hoidossa ohjaamista ja avustamista. Palveluun sisällytetään yksilöllisen tarpeen mukaan asiakkaan saama siivous ja pyykkihuolto.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksiköt

Palvelualuepäällikkö Milla Räsänen
Puhelinnumero:
040 572 8571

Yksityiset asumispalveluyksiköt
Palvelualuepäällikkö Karoliina Virtala

Puhelinnumero: 044 223 8973

Toukolantien asumisyksikkö

Osoite: Toukolantie 4, 48210 Kotka
Palveluesimies Marjo Salonen
Puhelinnumero:
044 223 8827

Puhelinnumerot:
040 620 2448
040 735 1259

Salmentöyryn asumisyksikkö

Osoite: Salmentöyryntie 8, 45160 Kouvola
Palveluesimies Marjo Salonen
Puhelinnumero:
044 223 8827
Sairaanhoitaja Riikka Pääkkönen
Puhelinnumero:
040 489 9082
Ohjaajat
Puhelinnumero:
040 849 7722
Ohjaajat
Puhelinnumero:
040 489 9083

Kuunsillan asumisyksikkö

Osoite: Marjoniementie 8 B, 45100 Kouvola
Palveluesimies Raila Ulenius
Puhelinnumero:
 040 483 3458
Sairaanhoitaja Irina Borisov
Puhelinnumero:
040 483 1815
Ohjaajat
Puhelinnumero:
040 488 4076

Vaahteramäen asumisyksikkö

Osoite: Jaakkolanmäki 1, 45910 Voikkaa
Palveluesimies Marjo Salonen
Puhelinnumero:
044 223 8827
Sairaanhoitaja Kirsi Korhonen
Puhelinnumero:
040 483 1963
Ohjaajat
Puhelinnumero:
040 483 1200
Ohjaajat
Puhelinnumero:
040 483 1201

Tuettu asuminen

Palveluesimies Katri Rauhamäki
Puhelinnumero:
040 577 7695
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kymenhva.fi