text.skipToContent text.skipToNavigation

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka mielenterveys- tai päihdeongelman vuoksi tarvitsevat arjen tukea asumisensa turvaamiseksi.

Asumispalvelut jaetaan kolmeen ryhmään sosiaalihuoltolain mukaisesti; tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisessä asumisessa tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen ja arjen hallinnan taitojen tukemista erilaisin ohjauksellisin keinoin.

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja osavuorokautisesti.

Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito, kuntoutus ja ohjaus. Tämä voi olla toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevaa palvelua. Arjen toiminnassa tällä tarkoitetaan mm. ateria- ja vaatehuollossa sekä oman hygienian hoidossa ja kodin hoidossa ohjaamista ja avustamista. Palveluun sisällytetään yksilöllisen tarpeen mukaan asiakkaan saama siivous ja pyykkihuolto.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksiköt

Palvelualuepäällikkö Teija Vanhala
Puhelinnumero:
044 269 1524

Salmentöyryntien asumisyksikkö

Osoite: Salmentöyryntie 8, 45160 Kouvola
Palveluesimies
Puhelinnumero
: 020 615 8310

Kuunsillan asumisyksikkö

Osoite: Marjoniementie 8 B, 45100 Kouvola
Palveluesimies 
Puhelinnumero:
020 615 7140

Vaahteramäen asumisyksikkö

Osoite: Jaakkolanmäki 1, 45910 Voikkaa
Palveluesimies
Puhelinnumero:
020 615 7140