Korvaushoito ja sosiaali- ja terveysneuvonta

Opioidiriippuvaisten korvaushoito

Korvaushoitoyksiköt tarjoavat opioidiriippuvaisten korvaushoitoa potilaille, joilla on todennettu opiaattiriippuvuus. Korvaushoidon tavoitteena on estää tai merkittävästi vähentää laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta ja käyttöön liittyviä terveysriskejä sekä mahdollistaa riippuvuuksien hoito ja psykososiaalinen kuntoutus.

Korvaushoidon tarpeen arvioon ja sen jälkeiseen hoitoon ohjaudutaan terveysasemien mielenterveys- ja päihdehoitajien kautta.

Sosiaali- ja terveysneuvonta huumeiden käyttäjille

Sosiaali-ja terveysneuvonta PISTEen tavoitteena on tavoittaa huumeita suonensisäisesti käyttävät henkilöt. Toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä infektioiden ja tartuntatautien leviämistä. PISTEestä saa neuvontaa arkielämän asioissa, sekä ohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

PISTE tarjoaa seuraavia palveluja:

  • Likaisten käyttövälineiden vaihto puhtaisiin
  • C-hepatiitin pikatestaus
  • Sosiaali- ja terveysneuvontaa ja palveluohjausta

PISTEeseen tullaan ilman ajanvarausta ja asiointi on anonyymiä.

Yhteystiedot