Korvaushoito ja sosiaali- ja terveysneuvonta

Opioidiriippuvaisten korvaushoito

Korvaushoitoyksiköt tarjoavat opioidiriippuvaisten korvaushoitoa potilaille, joilla on todennettu opiaattiriippuvuus. Korvaushoidon tavoitteena on estää tai merkittävästi vähentää laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta ja käyttöön liittyviä terveysriskejä sekä mahdollistaa riippuvuuksien hoito ja psykososiaalinen kuntoutus.

Korvaushoidon tarpeen arvioon ja sen jälkeiseen hoitoon ohjaudutaan terveysasemien mielenterveys- ja päihdehoitajien kautta.

Sosiaali- ja terveysneuvonta huumeiden käyttäjille

Sosiaali-ja terveysneuvonta PISTEen tavoitteena on tavoittaa huumeita suonensisäisesti käyttävät henkilöt sekä henkilöt joilla on merkittäviä haasteita sitoutua vastaanottoaikoihin. PISTEestä saa neuvontaa arkielämän asioissa, sekä ohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. PISTE voi toimia myös hoitopaikkana niille potilaille joilla vastaanottoaikoihin sitoutuminen tuottaa haasteita. Terveysneuvontatoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä infektioiden ja tartuntatautien leviämistä.

PISTE tarjoaa seuraavia palveluja:

  • Likaisten käyttövälineiden vaihto puhtaisiin
  • C-hepatiitin pikatestaus
  • Sosiaali- ja terveysneuvontaa ja palveluohjausta

PISTEeseen tullaan ilman ajanvarausta ja asioida voi myös anonyymisti.

PISTEessä on aina paikalla sairaanhoitaja. Kotkan ja Kouvolan PISTEissä paikalla myös sosiaalityöntekijä sekä kokemusasiantuntija kerran viikossa. Kokemusasiantuntija Kotkassa perjantaisin kello 9.30-13.30 ja Kouvolassa torstaisin 13.30-15.45. Sosiaalityöntekijä Kotkassa maanantaisin kello 11.30-15.30 ja Kouvolassa tiistaisin 13.30-15.45.

Yhteystiedot