text.skipToContent text.skipToNavigation

Akuuttipalvelut

Akuuttipalveluista saa moniammatillista kiireellistä apua arkisin virka-aikaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin esimerkiksi silloin, kun asiakkaalla on vaikeita masennus- tai mielialaoireita, itsemurha-ajatuksia, psykoosioireita tai uhka psykoosioireiden alkamisesta tai elämänkriisi, johon liittyy hankalia psyykkisiä oireita.

Akuuttityöryhmässä toteutetaan myös liikkuvia palveluja kotona asuville tai sairaalasta tai asumisyksiköstä kotiutuville mielenterveys- ja päihdepotilaille.

Hätätilanteissa auttaa päivystävä terveydenhuollon yksikkö tai numero 112. Alkoholinkäyttöön liittyvissä kiireellisissä ongelmatilanteissa voi hakeutua selviämis- ja katkaisuhoitoasemalle.

Lisäksi palveluja tarjoavat hoito- ja kuntoutumisyksikkö Mieku sekä Vireä-koti.  

Hoito- ja kuntoutumisyksikkö Mieku Kotkassa

Hoito-ja kuntoutumisyksikkö Mieku on Kotkassa sijaitseva täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdepotilaille suunnattu 19-paikkainen ympärivuorokautinen yksikkö. 

Yksikön palvelumuotoja ovat:

  • ympärivuorokautinen lyhytaikainen kriisihoito
  • psykiatrisen sairaalahoidon jälkeinen jatkohoito sekä intervallit
  • polikliiniset vastaanottokäynnit (injektiot, lääkkeenjaot)
  • tehostettu palveluasuminen (vuokrasuhteiset kuntoutujat)

Hoito perustuu vapaaehtoisuuteen ja päihteettömyyteen. 

Vireä-koti Miehikkälässä 

Vireä-kodissa Miehikkälässä asukkaat ovat  kiinteistön omistavan Palveluyhdistys Rateva ry:n vuokralaisia ja hakeutuminen vuokralaiseksi tapahtuu Ratevan kautta.  Osa Vireän asukkaista saa tällä hetkellä  kotiin vietyä palvelua ja työntekijä on läsnä yksikössä päiväaikaan klo 8-17.

Yhteystiedot

Asiakasneuvonta ja -ohjaus: p. 040 688 3784
Palveluaika:
arkisin klo 8.30-15.30