text.skipToContent text.skipToNavigation

Akuuttipalvelut

Akuuttipalveluista saa moniammatillista kiireellistä apua arkisin virka-aikaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin esimerkiksi silloin, kun asiakkaalla on vaikeita masennus- tai mielialaoireita, itsemurha-ajatuksia, psykoosioireita tai uhka psykoosioireiden alkamisesta tai elämänkriisi, johon liittyy hankalia psyykkisiä oireita.

Akuuttityöryhmässä toteutetaan myös liikkuvia palveluja kotona asuville tai sairaalasta tai asumisyksiköstä kotiutuville mielenterveys- ja päihdepotilaille.

Hätätilanteissa auttaa päivystävä terveydenhuollon yksikkö tai numero 112. Alkoholinkäyttöön liittyvissä kiireellisissä ongelmatilanteissa voi hakeutua selviämis- ja katkaisuhoitoasemalle.

Lisäksi palveluja tarjoavat hoito- ja kuntoutumisyksikkö Mieku sekä Vireä-koti.  

Hoito- ja kuntoutumisyksikkö Mieku Kotkassa

Hoito-ja kuntoutumisyksikkö Mieku on Kotkassa sijaitseva täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdepotilaille suunnattu 19-paikkainen ympärivuorokautinen yksikkö. 

Yksikön palvelumuotoja ovat:

  • ympärivuorokautinen lyhytaikainen kriisihoito
  • psykiatrisen sairaalahoidon jälkeinen jatkohoito sekä intervallit
  • polikliiniset vastaanottokäynnit (injektiot, lääkkeenjaot)
  • tehostettu palveluasuminen (vuokrasuhteiset kuntoutujat)

Hoito perustuu vapaaehtoisuuteen ja päihteettömyyteen. 

Vireä-koti Miehikkälässä 

Vireä-koti on ei-ympärivuorokautinen mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasumisen yksikkö, jossa on 15 asuntoa ja yksi intervalliasunto. Asukkaat ovat Vireän kiinteistön omistavan Palveluyhdistys Rateva ry:n vuokralaisia. Vireäkodin vuokra-asuntojen asumismuoto muuttuu mielenterveyskuntoutujien palveluasumisesta tuetuksi asumiseksi Vireän vuokra-asunnoissa. Asumisjärjestelyt toteutetaan alkusyksyyn mennessä.

Yksikön palvelumuotoja ovat:

  • ei-ympärivuorokautinen lyhytaikainen kriisihoito
  • psykiatrisen sairaalahoidon jälkeinen jatkohoito sekä intervallit
  • polikliiniset vastaanottokäynnit (injektiot, lääkkeenjaot)
  • palveluasuminen (vuokrasuhteiset kuntoutujat)
  • kotikuntoutuskäynnit

Yhteystiedot