text.skipToContent text.skipToNavigation

Neuvolat

Kymsoten asiakaskokemuksen mittaus tekstiviestillä laajenee - viikosta 26 alkaen Haminan, Eskolanmäen ja Toivelinnan neuvoloiden äitiys- lasten- ja ehkäisyneuvonnan asiakkaat saavat asiakaskäynnin jälkeen tekstiviestin, jossa heiltä kysytään asiakaskäyntiin liittyvää palautetta. Lue lisää...

Koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeukset toiminnasta löytyvät Kymsoten koronavirus-sivustolta.

Neuvolat ovat osa ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä peruspalveluita. Neuvola antaa tukea asiakkailleen raskauden ehkäisyssä, lapsen odotuksen ja synnytyksen aikana sekä pikkulapsivaiheessa. Tavoitteena on tunnistaa terveysriskejä, ennaltaehkäistä sairauksia ja lisätä perheiden hyvinvointia.

Äitiysneuvola

Raskaudenajan, synnytysten ja synnytyksen jälkeisessä hoidossa tavoitteena on äidin, syntyvän lapsen ja koko perheen terveys ja hyvinvointi. Perhettä tuetaan vanhemmuuteen kasvussa ja vuorovaikutuksessa. Äitiysneuvolan henkilökunta tekee läheistä yhteistyötä keskussairaalan äitiyspoliklinikan kanssa.

Lastenneuvola

Ensisijaisena tavoitteena on jokaisen lapsen mahdollisimman suotuisan kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen. Neuvolassa seurataan ja tuetaan lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä. Neuvoloissa toteutetaan valtioneuvoston asetuksen mukaista terveystarkastusohjelmaa ja lasten rokotussuojaa ylläpidetään antamalla rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Raskauden ehkäisypalvelut

Ehkäisyneuvonta tukee ja ohjaa seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. Tarkoituksena on löytää yksilölle tai parille tarkoituksenmukainen ehkäisy ja vähentää ei-toivottujen raskauksien määrää.

Ajanvaraus ja sähköinen asiointi

Toimipisteet