text.skipToContent text.skipToNavigation

Perheneuvola

Perheneuvola antaa ohjausta ja tukea sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. 

Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa. Työmuotojamme ovat ohjaus ja neuvonta (myös puhelin- ja nettineuvonta), tutkimukset (lasten yksilö- ja perhetutkimukset), lasten, nuorten, vanhemmuuden ja parisuhteen tukikäynnit, yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapia, puheterapia, perheasioiden sovittelu avo-/avioerotilanteissa, konsultaatio sekä sijaisvanhempien työnohjaus.

Perheneuvolan tehtävänä on lapsiperheiden auttaminen terapeuttisin menetelmin tilanteissa, joissa perheet eivät selviä omin avuin tai peruspalveluiden turvin.

Perheneuvolaan tulon syynä voivat olla esimerkiksi lapsen käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet, haasteet vanhemmuudessa ja parisuhteessa sekä perheiden kriisitilanteet. 

Ota yhteyttä, kun

  • jokin vanhemmuudessa mietityttää
  • olet huolissasi jaksamisestasi vanhempana 
  • perheenjäsenten välillä on kitkaa
  • lapsen kanssa tulee pulmia kotona, hoitopaikassa, koulussa tai kaveripiirissä
  • lapsen taidot eivät kehity odotetulla tavalla 
  • lapsi on haluton, lapsen elämästä puuttuu ilo tai lapsi pelkää
  • perheessänne on tapahtunut muutoksia (esim. avioero, kuolemantapaus) 
  • parisuhdeasiat hiertävät lapsiperheessä 
  • haluatte perheasioiden sovittelua

Näin toimimme

Työskentelemme yhdessä perheen kanssa kunkin yksilöllisen tilanteen ja tarpeen mukaan. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Vanhempien luvalla teemme yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun, terveydenhuollon ja/tai sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. Palvelumme ovat maksuttomia. Voit ottaa yhteyttä ilman lähetettä.

Työntekijöitämme ovat

sosiaalityöntekijät, psykologit, puheterapeutit, perheneuvoja ja toimistosihteerit. Käytettävissä on konsultoivien lasten- ja nuorisopsykiatrin palveluita. Useilla työntekijöillämme on psykoterapiapätevyys ja muita lisäkoulutuksia.

Yhteystiedot