text.skipToContent text.skipToNavigation

Perheneuvola

TIEDOTE:

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa perheneuvolat ovat auki ja vastaanottotoiminta jatkuu, mutta pyrimme varmistamaan asiakkaillemme ja työntekijöillemme turvallisen tavan jatkaa työskentelyä. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan kasvokkaisten tapaamisen sijaan ja ohella myös etäyhteyttä, kuten puhelin- tai videovastaanottoa. Tapaamisten turvallisesta toteuttamisesta neuvotellaan aina asiakkaan kanssa. Voit itse myös ottaa yhteyttä työntekijääsi, mikäli tapaamisen toteuttaminen mietityttää.

Perheneuvolan kaikille avoin puhelinneuvonta arkisin 9-15:

Kotkan perheneuvola, p.  040 722 2074

Kouvolan perheneuvola, p. 040 489 8408

Haminan perheneuvola, p. 040 632 2141

Otathan yhteyttä matalalla kynnyksellä, jos sinulla on huolta perheestä/perheenjäsenestä. Puhelinnumeroon vastaa perheneuvolan työntekijä.

---

Perheneuvola antaa ohjausta ja tukea sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. 

Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa. Työmuotojamme ovat ohjaus ja neuvonta (myös puhelin- ja nettineuvonta), tutkimukset (lasten yksilö- ja perhetutkimukset), lasten, nuorten, vanhemmuuden ja parisuhteen tukikäynnit, yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapia, puheterapia, perheasioiden sovittelu avo-/avioerotilanteissa, konsultaatio sekä sijaisvanhempien työnohjaus.

Perheneuvolan tehtävänä on lapsiperheiden auttaminen terapeuttisin menetelmin tilanteissa, joissa perheet eivät selviä omin avuin tai peruspalveluiden turvin.

Perheneuvolaan tulon syynä voivat olla esimerkiksi lapsen käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet, haasteet vanhemmuudessa ja parisuhteessa sekä perheiden kriisitilanteet. 

Ota yhteyttä, kun

  • jokin vanhemmuudessa mietityttää
  • olet huolissasi jaksamisestasi vanhempana 
  • perheenjäsenten välillä on kitkaa
  • lapsen kanssa tulee pulmia kotona, hoitopaikassa, koulussa tai kaveripiirissä
  • lapsen taidot eivät kehity odotetulla tavalla 
  • lapsi on haluton, lapsen elämästä puuttuu ilo tai lapsi pelkää
  • perheessänne on tapahtunut muutoksia (esim. avioero, kuolemantapaus) 
  • parisuhdeasiat hiertävät lapsiperheessä 
  • haluatte perheasioiden sovittelua

Näin toimimme

Työskentelemme yhdessä perheen kanssa kunkin yksilöllisen tilanteen ja tarpeen mukaan. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Vanhempien luvalla teemme yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun, terveydenhuollon ja/tai sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. Palvelumme ovat maksuttomia. Voit ottaa yhteyttä ilman lähetettä.

Työntekijöitämme ovat

sosiaalityöntekijät, psykologit, puheterapeutit, perheneuvoja ja toimistosihteerit. Käytettävissä on konsultoivien lasten- ja nuorisopsykiatrin palveluita. Useilla työntekijöillämme on psykoterapiapätevyys ja muita lisäkoulutuksia.

Yhteystiedot