Perheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö vastaa varhaisen vaiheen perheiden sosiaalityöstä. Lapsiperheiden sosiaalityön tehtävänä on tukea ja auttaa perhettä löytämään omat voimavarat selviytyä arjen haasteista. Työntekijät työskentelevät niiden perheiden kanssa, jotka toivovat muutosta esim. arkeen, elämänhallintaan tai perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen.

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaaksi ohjaudutaan pääsääntöisesti lapsen palvelutarpeen arvioinnin kautta. Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaana oleva lapsi saa sosiaalihuoltolain mukaisen omatyöntekijän. Omatyöntekijä voi esimerkiksi kulkea lapsen ja perheen rinnalla haastavassa tilanteessa, koordinoida ja arvioida riittäviä tukimuotoja yhdessä perheen ja muiden toimijoiden kanssa sekä ohjata ja neuvoa asiakasperheitään lapsiperheiden asioissa ja palveluissa.

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaana olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma yhteistyössä lapsen, perheen ja muiden toimijoiden kanssa. Asiakassuunnitelmassa määritellään työskentelyn tavoitteita ja arvioidaan työskentelyn ja asiakkuuden tarvetta ja kestoa.

Lapsiperheiden sosiaalityön lähimpiä yhteistyökumppaneita ovat lapsen palvelutarpeen arvioinnin tiimi, lapsiperhetyö, nuorten tiimi, perheneuvola, koulut, päiväkodit, neuvolat, Kela ja sosiaalitoimisto.

Yhteystiedot