Perheiden sosiaalityö

Perheiden sosiaalityö vastaa palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä ja varhaisen vaiheen perheiden sosiaalityöstä. Lapsen palvelutarpeen arviointi ja tuki on tarkoitettu lapsille ja perheille, joilla on vaikeasti kuormittava elämäntilanne ja tuen tarve. Palvelujen tarvetta arvioidaan, jotta lapsi tai perhe saisi sopivan avun. Tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhdessä perheen kanssa. Palvelutarpeen arviointi sisältää 1-5 tapaamista ja kestää enintään kolme kuukautta. Perheiden sosiaalityön asiakkaaksi ohjaudutaan lapsen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Perheiden sosiaalityön tehtävänä on tukea ja auttaa perhettä löytämään omat voimavarat selviytyä arjen haasteista. Työntekijät työskentelevät niiden perheiden kanssa, jotka toivovat muutosta esim. arkeen, elämänhallintaan tai perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen. Perheiden sosiaalityön asiakkaana oleva lapsi saa sosiaalihuoltolain mukaisen omatyöntekijän. Omatyöntekijä voi esimerkiksi koordinoida ja arvioida riittäviä tukimuotoja yhdessä perheen ja muiden toimijoiden kanssa sekä ohjata ja neuvoa asiakasperheitään lapsiperheiden asioissa ja palveluissa.

Perheiden sosiaalityön asiakkaana olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma yhteistyössä lapsen, perheen ja muiden toimijoiden kanssa. Asiakassuunnitelmassa määritellään työskentelyn tavoitteita ja arvioidaan työskentelyn ja asiakkuuden tarvetta ja kestoa.

Lapsiperheiden sosiaalityön lähimpiä yhteistyökumppaneita ovat lastensuojelun virka-aikainen päivystys eli alkutiimi, perhetyö, Nuorten Matala, perheneuvola, koulut, päiväkodit, neuvolat, Kela ja aikuissosiaalityö.

Yhteystiedot