Onks tää normaalia? -verkkopalvelu

”Onks tää normaalia?” on verkossa toimiva palvelu, jossa nuori voi testata elämäänsä liittyviä huolia ja katsoa huoleensa liittyviä videoita hänelle parhaiten sopivana ajankohtana.

Onks tää normaalia? -palvelu löytyy verkko-osoitteesta www.normaali.fi.

Palvelu tavoittaa keskimäärin kaikki verkosta löytyvät Kymenlaaksolaiset nuoret heidän suosimissaan verkkopalveluissa. Näitä ovat mm. TikTok, Snapchat, Youtube, Instagram sekä muut erilaiset mobiilisovellukset.

Viitenä iltapäivänä viikossa tarjolla on myös mahdollisuus käydä huolen aiheista chat keskustelua kymenlaaksolaisten ammattilaisten kanssa. Chatissa on keskustelemassa nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia kuten mm. nuorisotyöntekijöitä ja -ohjaajia, koulukuraattoreja ja -psykologeja, sosiaaliohjaajia ja -työntekijöitä, perhetyöntekijöitä ja perhekeskuskoordinaattoreita. 

Etelä-Kymenlaakson monitoimijainen Onks tää normaalia? -chat on avoinna ma-to klo 16-18, pe klo 14-16.

Pohjois-Kymenlaakson (Kouvolan kaupunki) Onks tää normaalia? -chat on avoinna ma-to klo 15-17

Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson chatit on tarkoitus yhdistää yhdeksi yhteiseksi maakunnalliseksi chat-palveluksi vuonna 2021.

Onks tää normaalia? -verkkopalvelu

Lisätietoja

Suvi Vallenius, projektipäällikkö
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen
puh. 040 848 0550, suvi.vallenius@kymsote.fi