Nuorten Matala

Nuorten Matala yksiköt tarjoavat matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, hoidon ja tuen arviointia sekä nuoren ja perheen tarpeeseen vastaavia hoito- ja tukitoimia ilman lähetettä, kun nuorella tai hänen vanhemmillaan tai toisella viranomaisella on huolta esimerkiksi:

  • Nuoren koulu- tai opiskeluasioista
  • Nuoren mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä
  • Nuoren itsenäistymiseen liittyvistä kysymyksistä
  • Nuoren käyttäytymiseen liittyvistä asioista
  • Vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä
  • Kodin ristiriitatilanteista

Yhteystiedot

Palveluesimies Kari Lindberg (sosiaalihuollon palvelut)
Puhelinnumero: 0400 659 942

Palveluesimies Minna Keränen (terveydenhuollon palvelut)
Puhelinnumero: 044 223 1859