Lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotto sosiaalitoimeen

Lastensuojelun virka-aikainen päivystys eli alkutiimi toimii etelässä Haminan ja pohjoisessa Kouvolan toimipisteessä. Alkutiimi vastaa lastensuojeluilmoitusten sekä sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen vastaanottamisesta, yhteistyökumppaneille annettavasta konsultaatiosta sekä lastensuojelun virka-aikaisesta päivystyksestä.

Ohjaus-ja neuvontapuhelimessa annetaan matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa sekä palveluohjausta sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista sekä lastensuojeluasioista.

Kun kyse on kiireellisestä sosiaalihuollon tarpeesta virka-ajan ulkopuolella, ole yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai tarvittaessa hätäkeskukseen.

Lastensuojeluilmoitus

Tee aina, kun huoli lapsen tilanteesta herää. Alla mainitut ilmoitusvelvolliset henkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ottamaan yhteyttä lastensuojeluun, jos heillä on huoli lapsen tilanteesta. Myös jokainen lapsen tilanteesta huolestunut aikuinen tai lapsi itse voi ottaa meihin yhteyttä.

Lastensuojelulain 25 pykälä määrittelee ilmoitusvelvollisuuden, joka koskee 
​​​​​sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja sen palvelujen tuottajia 
- opetus- ja nuorisotoimea 
- poliisia ja hätäkeskusta 
- tullia, rajavartiolaitosta ja ulosottoviranomaista 
- seurakuntaa tai muuta uskonnollista yhdyskuntaa 
- koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavaa yksikköä
- luottamushenkilöitä.

Yksityiselle henkilölle myös nimettömän ilmoituksen teko on mahdollista. Jos teet yksityishenkilönä ilmoituksen nimettömänä, ole tarkkana sisällön kanssa, jotta ilmoituksen sisällöstä ei käy selville kuka ilmoituksen on tehnyt.

Lastensuojeluilmoituksia vastaanotamme ensisijaisesti sivun oikeasta reunasta löytyvän sähköisen linkin kautta (vaatii lapsen henkilötunnuksen), alla olevalla THL:n lomakkeella joko postitse tai salatulla sähköpostilla tai tarpeen vaatiessa ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse. Yhteystietomme löydät sivun oikeasta reunasta.

Lastensuojeluilmoituksen ilmoitusosa (THL) (Lomake kannattaa tallentaa omalle tietokoneelle ennen täyttöä)

Lastensuojeluilmoitusta tehtäessä on hyvä sisällyttää ilmoitukseen ainakin ne lasta koskevat henkilötiedot, jotka ovat ilmoittajan tiedossa. Lisäksi ilmoitukseen on sisällytettävä syy ilmoituksen tekemiselle, tarkoittaen esimerkiksi perusteita ja tapahtumia, joiden vuoksi ilmoitus tehdään. Lastensuojeluilmoituksen tekijä voi lisätä ilmoitukseen myös maininnan siitä, ovatko lapsi ja hänen huoltajansa tietoisia siitä, että ilmoitus tehdään.

Lastensuojeluilmoitukset käsitellään seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Tee Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, kun tarvitset apua itsellesi tai sinulla on avun tarpeessa olevan henkilön lapsen, nuoren tai hänen vanhempansa lupa yhteydenottoon tai toimittamalla meille alla olevan lomakkeen. Kirjoita tarvittavat tiedot, kuvaa yhteydenoton perusteita ja kokonaistilannetta eli miksi yhteydenotto sosiaalihuoltoon. Yhteydenottolomakkeeseen voit kirjoittaa myös, onko tiedossa aikaisempia/nykyisiä asiakkuuksia muissa palveluissa. Muista kirjata asiakkaan lupa yhteydenottoon. Voit liittää yhteydenottoon tarvittaessa liitetiedostoja.

Yhteystiedot

Ohjaus- ja neuvonta, ilmoitusten vastaanotto

Pohjoinen tiimi, Kouvola

Puhelinnumero: 040 488 4327
Palveluajat: arkisin klo 8–15.30
Osoite: Hovioikeudenkatu 6 (PL 50), 45100 Kouvola
Sähköpostiosoite: alkutiimi.pohjoinen(a)kymenhva.fi

Eteläinen tiimi, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti-Miehikkälä

Puhelinnumero: 040 356 2307
Palveluajat: arkisin klo 8–15.30
Osoite: Satamantie 4 B, 5. krs, 49460 Hamina
Sähköposti: alkutiimi.etela(a)kymenhva.fi

Sosiaalityöntekijä Tiia Nieminen, tiimivastaava
Puhelinnumero:
040 710 7318

vs. johtava sosiaalityöntekijä Johanna Mononen
Puhelinnumero:
 040 728 6015