Lastenpsykiatrian yksikkö

Lastenpsykiatrian yksikön tehtävänä on lapsen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja kehityksen edistäminen ja mielenterveyden tutkiminen ja hoito yhdessä lapsen, perheen ja verkoston kanssa. Tarjoamme tutkimusta ja hoitoa Kymenlaakson alle 13-vuotiaille lapsille, joiden on arvioitu tarvitsevan erikoissairaanhoitoa vakaviin mielenterveysongelmiin. Poliklinikat sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkassa.

Lastenpsykiatrian avohoito Kouvolassa ja Kotkassa

Lastenpsykiatrialla toimii kaksi avohoidon työryhmää: arviointi- ja konsultaatiotyöryhmä sekä tutkimus-, hoito- ja kuntoutustyöryhmä. Työryhmät toimivat kahdessa toimipisteessä Kotkassa ja Kouvolassa. Palveluun ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Käynnit ovat perheelle maksuttomia.

Konsultaatio- ja arviointityöryhmä tarjoaa lastenpsykiatrista konsultaatiota ja ottaa vastaan hoidon tarpeen arviointia vaativat lähetteet. Työryhmä vastaa myös pikkulapsipsykiatrisesta hoidosta. Tutkimus-, hoito- ja kuntoutustyöryhmä tarjoaa lastenpsykiatrista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta.

Lastenpsykiatrian päiväyksikkö

Lastenpsykiatrian päiväyksikkö tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Päiväyksikkö on kuusipaikkainen viikko-päiväyksikkö. Lapset ovat päiväyksikössä maanantaista torstaihin. Perjantaisin päiväyksikössä tehdään tarpeenmukaista perhe- ja verkostotyöskentelyä yksikössä tai jalkautuen koteihin, kouluihin tai päivähoitoon.

Lapset tulevat päiväyksikkötutkimukseen ja hoitoon lähetteen perusteella. Edellytyksenä päiväyksikköhoidolle on vaikea-asteinen häiriö, joka estää psyykkistä kehitystä ja persoonallisuuden eheyden ylläpitoa, iänmukaista toimintaa, ihmissuhteita ja oppimista.

Päiväyksikköhoidon aikana on mahdollisuus käydä peruskoulua Sairaalanmäen opetusyksikössä.

Päivystyksellinen 24/7 akuuttiosastohoito toteutuu HUS lastenpsykiatrian toimesta.

Sähköinen asiointi

Toimipisteet