Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Lastenpsykiatrian yksikkö

Lastenpsykiatrian yksikön tehtävänä on lapsen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja kehityksen edistäminen ja mielenterveyden tutkiminen ja hoito yhdessä lapsen, perheen ja verkoston kanssa. Tarjoamme tutkimusta ja hoitoa Kymenlaakson alle 13-vuotiaille lapsille, joiden on arvioitu tarvitsevan erikoissairaanhoitoa vakaviin mielenterveysongelmiin. Poliklinikat sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkassa.

Lastenpsykiatrian avohoito Kouvolassa ja Kotkassa

Lastenpsykiatrialla toimii kaksi avohoidon työryhmää: arviointi- ja konsultaatiotyöryhmä sekä tutkimus-, hoito- ja kuntoutustyöryhmä. Työryhmät toimivat kahdessa toimipisteessä Kotkassa ja Kouvolassa. Palveluun ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Käynnit ovat perheelle maksuttomia.

Konsultaatio- ja arviointityöryhmä tarjoaa lastenpsykiatrista konsultaatiota ja ottaa vastaan hoidon tarpeen arviointia vaativat lähetteet. Työryhmä vastaa myös pikkulapsipsykiatrisesta hoidosta. Tutkimus-, hoito- ja kuntoutustyöryhmä tarjoaa lastenpsykiatrista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta.

Lastenpsykiatrian päiväyksikkö

Lastenpsykiatrian päiväyksikkö tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Päiväyksikkö on kuusipaikkainen viikko-päiväyksikkö. Lapset ovat päiväyksikössä maanantaista torstaihin. Perjantaisin päiväyksikössä tehdään tarpeenmukaista perhe- ja verkostotyöskentelyä yksikössä tai jalkautuen koteihin, kouluihin tai päivähoitoon.

Lapset tulevat päiväyksikkötutkimukseen ja hoitoon lähetteen perusteella. Edellytyksenä päiväyksikköhoidolle on vaikea-asteinen häiriö, joka estää psyykkistä kehitystä ja persoonallisuuden eheyden ylläpitoa, iänmukaista toimintaa, ihmissuhteita ja oppimista.

Päiväyksikköhoidon aikana on mahdollisuus käydä peruskoulua Sairaalanmäen opetusyksikössä.

Päivystyksellinen 24/7 akuuttiosastohoito toteutuu HUS lastenpsykiatrian toimesta.

Sähköinen asiointi

Toimipisteet