Lastenneurologian poliklinikka

Kymenlaakson keskussairaalan lastenneurologian palvelut tarjoavat vaativiin lasten hermoston ja lihaksiston toiminnanhäiriöihin ja sairauksiin kohdistettuja tutkimuksia ja hoitoja. Palveluja saa vastaanottokäynneillä poliklinikalla ja osastojaksoilla päiväosastolla. Tyypillisimpiä hoitoon tulon syitä ovat epilepsia, puheen- ja kokonaiskehityksen häiriöt, liikuntavammat, erilaiset oppimisvaikeudet ja neurologisista syistä johtuvat käyttäytymisen häiriöt.

Monet lasten ja nuorten neurologisista sairauksista ovat pitkäaikaisia tai pysyviä. Palvelussa keskeistä on lapsen kehityksen tukeminen. Kuntoutuksen tavoitteena on lapsen osallistuminen, jota pyritään lisäämään vähentämällä erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toiminnanrajoituksia.

Erityisesti päiväosaston palvelussa korostuu moniammatillinen tiimityö, ohjaus ja neuvonta. Vanhempien olisi hyvä olla lapsensa mukana koko osastojakson ajan. Tulopäivänä vanhemmat voivat tavata lapsensa hoitoon osallistuvan työryhmän ja tällöin sovitaan myös osastojakson ohjelma aikatauluineen. Lähtöpäivänä käydään läpi eri ammattilaisten tekemien tutkimusten tulokset ja keskustellaan jatkohoitosuunnitelmista. Yksityiskohtaiset tavoitteet määritellään aina yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.

Sähköinen asiointi

Toimipisteet