text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasten kehitykselliset palvelut

Lasten toiminta-, puhe- ja fysioterapia ovat lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on lapsen toimintakyvyn tukeminen.

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa painottuu lapsen kehityksen tukeminen niin, että hän voisi saavuttaa mahdollisimman hyvät toiminnalliset valmiudet oppia, leikkiä ja toimia ikätovereiden ja perheenjäsenten kanssa sekä kasvaa ja kehittyä itsenäiseksi ja pärjääväksi aikuiseksi. Toimintaterapeutin arviointiin pääsee ensisijaisesti terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä.

Lasten puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on lieventää, ehkäistä tai poistaa puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutusten ongelmia. Puheterapia sisältää kielellisten taitojen arviointia ja terapian toteutusta sekä lähiyhteisön (mm. lapsen vanhemmat ja päivähoidon tai koulun henkilökunta) ohjausta. Asiakkaat ohjautuvat puheterapiaan ensisijaisesti lastenneuvolan, moniammatillisten tiimien tai kouluterveydenhuollon kautta. 

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapian painopisteenä on mahdollisimman varhainen arviointi, ohjaus ja tarvittaessa terapia ikätasoisen kehityksen ja motoriikan tukemiseksi yhteistyössä vanhempien ja mahdollisesti muiden lapsen kanssa työskentelevien kanssa. Fysioterapeutin arviointiin pääsee ensisijaisesti terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä.

Yhteystiedot