Lasten ja perheiden vammaispalvelut

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoito tarjoaa erityistä tukea tarvitseville, eri-ikäisille henkilöille yksilöllisesti suunniteltua lyhytaikaista palvelua ympärivuorokautisesti tai päivähoitona. Lyhytaikaisella hoidolla tuetaan kotona selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista. Lyhytaikaishoito täydentää muita palveluja ja niiden käyttäminen perustuu laadittuun palvelusuunnitelmaan.

Lyhytaikaishoitojaksot voivat toistua säännöllisesti kotona asumisen kanssa tai ne voivat olla satunnaisia. Ne voivat olla erityyppisiä kartoitus- ja tutkimusjaksoja, omaishoidon vapaita tai vammaispalvelun päiviä. Jaksot ja niiden toteutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan yhteistyössä palvelun käyttäjän, hänen läheistensä sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Palvelussa painottuvat kasvun ja kehityksen mukaiset tarpeet, tarvittaessa niihin liittyvät tutkimukset ja kuntoutuksen suunnittelu. Tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen vahvistaminen ja mahdollisimman hyvä elämä.

Leirit

Leiritoiminta on kesäisin koulujen loma-aikana järjestettävää lyhytaikaista palvelua. Leireille asiakkaat tulevat omista kodeistaan ja niihin haetaan erillisellä sähköisellä hakulomakkeella. Yksi leiri kestää maanantaista perjantaihin. Asiakkaat tarvitsevat maksusitoumuksen, jotta voivat käyttää leiripalvelua. Palvelu on ympärivuorokautista. Tilat eivät ole esteettömät. Leirit on suunnattu esim. lasten, aikuisten ja autismin kirjon asiakkaille.

Leirien aikana korostuu toiminnallisuus: ulkoilua on eri muodoissa, askartelua, musiikkia, leivontaa, uintia ja retkillä käymistä, ruokailu- ja lepohetkiä unohtamatta. Leiri on ryhmämuotoista toimintaa, jossa asiakkaiden toiveita kuunnellaan ja huomioidaan yksilölliset tarpeet.

Ryhmälomitus

Ryhmälomitus on kesäkauden ulkopuolella järjestettävää lyhytaikaista palvelua. Ryhmälomitukseen tullaan omista kodeista. Ilmoittautuminen tapahtuu ryhmälomituksesta vastaavan asumispalveluvastaavan kautta. Ryhmälomitukseen tarvitaan maksusitoumus. Ryhmälomitus toteutetaan viikonloppuisin (pääsääntöisesti joka toinen viikonloppu) perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään. Palvelu on ympärivuorokautista. Tilat eivät ole esteettömät. Ryhmälomitusviikonloput on suunnattu erikseen nuorille ja aikuisille.

Ryhmälomituksessa korostuu toiminnallisuus: ulkoilua on eri muodoissa, askartelua, musiikkia, uintia ja retkillä käymistä. Asiakkaiden toiveita kuunnellaan ja huomioidaan yksilölliset tarpeet.

Yhteystiedot

Palveluesimies Leena Oksanen
Puhelinnumero: 040 483 3141

Asumispalveluohjaaja Mari Mänttäri
Puhelinnumero: 040 483 3253

Toimipisteet

Mäntylä lyhytaikaishoito
Osoite: Mäntymetsänpolku 8, 45740 Kuusankoski

Leirit ja ryhmälomitus
Osoite: Mäenpäänkuja 5 A 1, 45700 Kuusankoski

Mäntykankaan lyhytaikaishoito
Osoite: Harakankellonkatu 2A1, 48800 Kotka