Kotiin vietävät palvelut ja perhetyö

Turvakoti

Kymenlaakson turvakoti Villa Jensen on kodinomainen paikka, jossa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokenut saa suojan ja apua väkivallan loppumiseksi. Turvakodista saa ammatillista tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Turvakotityöskentelyn tavoitteena on katkaista väkivalta ja auttaa ja tukea turvallisen elämän rakentamisessa. Turvakoti on avoinna ympäri vuorokauden ja sinne voi soittaa ja mennä oma-aloitteisesti milloin vain. Turvakotipalvelu on saatavilla kaikenikäisille, naisille ja miehille, yksin sekä lasten kanssa tuleville aikuisille, jotka ovat kokeneet perhe- tai lähisuhdeväkivaltaan tai sen uhkaa. Turvakotipalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Tehostettu perhetyö 

Tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus ovat lastensuojelun asiakkaan oleville lapsille, nuorille ja tämän perheille tarkoitettu lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Tehotetun perhetyön tavoitteet sovitaan lapsen ja perheen kanssa yhdessä ja ne perustuvat lapsen asioista vastaavan sosiaalityötekijän laatimaan kirjalliseen asiakassuunnitelmaan. Tehostettua perhetyötä toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai perheen toimintaympäristössä arkisin ja viikonloppuisin. Työskentelyn aikana pyritään löytämään niitä keinoja, joiden vanhempi kykenee olemaan omalle lapselleen riittävän hyvä vanhempi. Työskentelyssä lapsen tai nuoren omaa toimijuutta pyritään vahvistamaan ja tukemaan. Työskentelyssä huomioidaan perheen omat verkostot.

Perhetyö 

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyö on lapsen, nuoren ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheiden kotona eri vuorokauden aikoihin. Perhetyötä voidaan tehdä ehkäisevänä tai niin sanottuna korjaavana työnä. Perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä, äkillistä arjen apua ja vanhemmuuden tukea lapsiperheille. Lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan maakunnassa pääsääntöisesti palvelusetelein. Haminassa toimii tällä hetkellä myös oma kotipalvelutyöntekijä. Kotipalvelua saa ottamalla itse yhteyttä kotipalvelukoordinaattoriin, joka tekee palvelutarpeenarvion kotikäynnillä tai puhelimitse.

Yhteystiedot

Palvelualuepäällikkö Riikka Mauno
Puhelinnumero: 040 483 1675