Kotiin vietävät palvelut ja perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä arjen apua ja vanhemmuuden tukea lapsiperheille. Kotipalvelua myönnetään toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Kotipalvelua ei voi saada työstä tai opiskelusta johtuvista syistä.

Lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan muutamalla omalla kotipalvelutyöntekijällä sekä palvelusetelein. Kotipalvelua voi pyytää ottamalla itse yhteyttä kotipalvelukoordinaattoriin, joka tekee palvelutarpeen arvion puhelimitse tai kotikäynnillä.

Varhaisen tuen perhetyö

Varhaisen tuen perhetyö on lyhytkestoinen ja ennaltaehkäisevä perhetyön palvelu. Perhetyö tarjoaa perheille ohjaus ja neuvonta palvelua sekä lyhytkestoista muutostyöskentely palvelua. Varhaisen tuen perhetyön tavoitteena on tukea perhettä perheen muutostavoitteessa sekä lisätä perheen hyvinvointia. Perhe voi itse olla yhteydessä alueensa varhaisen tuen perheohjaajaan tai perheen kanssa työskentelevä ammattilainen esim. neuvolasta tai varhaiskasvatuksesta voi tehdä yhdessä perheen kanssa yhteydenottopyynnön suoraan perhekeskusalueensa perheohjaajalle.

Yhteystiedot varhaisen tuen perheohjaajista alueittain näet sivun oikeassa reunassa, kohdassa Varhaisen tuen perheohjaajat. Perhe on oikeutettu saamaan päätöksen perhetyön palvelusta.

Perheiden sosiaalityön perhetyö

Perheiden sosiaalityön perhetyötä voidaan myöntää perheiden sosiaalityössä asioiville perheille. Perhetyö voi työskennellä perheessä jo palvelutarpeen arvioinnin aikana perheen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja toivotun muutoksen aikaansaamiseksi.

Perhetyö tukee perheitä moniammatillisesti lapsen hyvinvoinnin, vanhemmuuden, vanhemman hyvinvoinnin ja perheen sosiaalisten suhteiden sekä verkostojen tukemisen näkökulmasta. Perhetyön tavoitteet ja työskentelyn sisällöt sovimme yksilöllisesti yhdessä perheen kanssa. Perhe on oikeutettu saamaan päätöksen perhetyön palvelusta.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus ovat lastensuojelun asiakkaan oleville lapsille, nuorille ja tämän perheille tarkoitettu lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Tehotetun perhetyön tavoitteet sovitaan lapsen ja perheen kanssa yhdessä ja ne perustuvat lapsen asioista vastaavan sosiaalityötekijän laatimaan kirjalliseen asiakassuunnitelmaan.

Tehostettua perhetyötä toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai perheen toimintaympäristössä arkisin ja viikonloppuisin. Työskentelyn aikana pyritään löytämään niitä keinoja, joiden vanhempi kykenee olemaan omalle lapselleen riittävän hyvä vanhempi. Työskentelyssä lapsen tai nuoren omaa toimijuutta pyritään vahvistamaan ja tukemaan. Työskentelyssä huomioidaan perheen omat verkostot.

Yhteystiedot

Palvelualuepäällikkö Riikka Mauno
Puhelinnumero: 040 483 1675