Kotiin vietävät palvelut ja perhetyö

Turvakoti

Kymenlaakson turvakoti Villa Jensen on kodinomainen paikka, jossa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokenut saa suojan ja apua väkivallan loppumiseksi. Turvakodista saa ammatillista tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Turvakotityöskentelyn tavoitteena on katkaista väkivalta ja auttaa ja tukea turvallisen elämän rakentamisessa. Turvakoti on avoinna ympäri vuorokauden ja sinne voi soittaa ja mennä oma-aloitteisesti milloin vain. Turvakotipalvelu on saatavilla kaikenikäisille, naisille ja miehille, yksin sekä lasten kanssa tuleville aikuisille, jotka ovat kokeneet perhe- tai lähisuhdeväkivaltaan tai sen uhkaa. Turvakotipalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Tehostettu perhetyö 

Tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus ovat lastensuojelun asiakkaan oleville lapsille, nuorille ja tämän perheille tarkoitettu lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Tehotetun perhetyön tavoitteet sovitaan lapsen ja perheen kanssa yhdessä ja ne perustuvat lapsen asioista vastaavan sosiaalityötekijän laatimaan kirjalliseen asiakassuunnitelmaan. Tehostettua perhetyötä toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai perheen toimintaympäristössä arkisin ja viikonloppuisin. Työskentelyn aikana pyritään löytämään niitä keinoja, joiden vanhempi kykenee olemaan omalle lapselleen riittävän hyvä vanhempi. Työskentelyssä lapsen tai nuoren omaa toimijuutta pyritään vahvistamaan ja tukemaan. Työskentelyssä huomioidaan perheen omat verkostot.

Perhetyö 

Perhetyö on lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin tukemista, jolla tavoitellaan perheen voimavarojen vahvistamista ja vuorovaikutuksen parantamista. Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheiden kotona eri vuorokauden aikoina. Perhetyö on keskustelua, mallintamista, ohjaamista, yhdessä tekemistä sekä konkreettista auttamista. Perhetyötä voidaan tehdä ennaltaehkäisevänä tai korjaavana työnä. Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen palvelu, jonka kesto määräytyy perheen tarpeen mukaan.

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä arjen apua ja vanhemmuuden tukea lapsiperheille. Kotipalvelua myönnetään toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Kotipalvelua ei voi saada työstä tai opiskelusta johtuvista syistä. Lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan muutamalla omalla kotipalvelutyöntekijällä sekä palvelusetelein. Kotipalvelua voi pyytää ottamalla itse yhteyttä kotipalvelukoordinaattoriin, joka tekee palvelutarpeen arvion puhelimitse tai kotikäynnillä.

Yhteystiedot

Palvelualuepäällikkö Riikka Mauno
Puhelinnumero: 040 483 1675