Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi 1.11.2019 lähtien.

Kunnallisiin avopalveluihin on oikeutettu Suomessa asuva 1939 – 1945 sotaan osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Kotona asumista tukevia palveluja voivat olla esim. siivouspalvelu, pihatyöt,  tukipalvelut mm. ateria-, turva-, taksipalvelut.

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/rintamaveteraanien-palvelut/

Yhteystiedot