text.skipToContent text.skipToNavigation

Liikkumista tukevat palvelut

Sosiaalihuoltolain 23§:n mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Henkilölle, joka ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja joka tarvitsee palvelua asioimisen tai muun jokapäiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi, voidaan tukea liikkumista tukevilla palveluilla. 
Liikkumisen tukea voidaan toteuttaa ohjauksena tai ohjattuna harjoitteluna palvelu- ja asiointiliikennettä hyödyntäen tai kuljetuspalveluna. Kuljetuspalvelua ei myönnetä henkilöille, joilla on mahdollisuus käyttää palvelu- tai asiointiliikennettä tai joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla.

Kuljetuspalvelua järjestetään sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisesti.

Vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta lisätietoa: Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluhakemus