Liikkumista tukevat palvelut

Sosiaalihuoltolain 23§:n mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Julkinen joukkoliikenne

Henkilölle, joka ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja joka tarvitsee palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi, voidaan tukea liikkumista tukevilla palveluilla. 
Liikkumisen tukea voidaan toteuttaa ohjauksena tai ohjattuna harjoitteluna palvelu- ja asiointiliikennettä hyödyntäen tai kuljetuspalveluna. Kuljetuspalvelua ei myönnetä henkilöille, joilla on mahdollisuus käyttää palvelu- tai asiointiliikennettä tai joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla.

Kuljetuspalvelua järjestetään sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisesti.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalveluhakemuksen voi täyttää joko sähköisesti tai lomakkeen avulla. Lomake löytyy tämän sivun lopusta.

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus

Vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta lisätietoa: Kuljetuspalvelut

Omaolo-palveluarvio

Voit Omaolo-palveluarvion avulla arvioida oletko oikeutettu liikkumista tukevaan palveluun, klikkaa alla olevaa linkkiä:

Omaolo-kuljetusapu