Kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan omassa kodissa annettavaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua tai niiden yhdistelmää

Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista, antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta. Kotihoitoa voi saada henkilö, joka tarvitsee apua selviytyäkseen kotioloissa oman toimintakykynsä heikennettyä joko pysyvästi tai tilapäisesti.

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan avun tarve ja tarvittavat palvelut. Osa kotihoidon palveluista voidaan tuottaa erilaisten teknologisten välineiden avulla (esim. etähoiva tabletti tai lääkkeenantoautomaatti).

Kotihoitoon hakeudutaan Asiakasohjausyksikön kautta.

Kotihoidon palvelut käynnistyvät pääsääntöisesti kahden viikon mittaisella arviointijaksolla, jolloin palvelut myönnetään tilapäisenä kotihoitona ja veloitetaan 1 käyntimaksu/vrk. Arviointijakson aikana kartoitetaan ja arvioidaan asiakkaan toimintakyky ja palvelujen tarve kokonaisvaltaisesti RAI -toimintakykyarviointia hyödyntäen.

Säännöllisestä kotihoidosta perittävä kuukausimaksu määräytyy palvelujen määrän, asiakkaan talouden bruttotulojen sekä perheen koon mukaan. Tilapäisestä kotihoidosta peritään käyntikertamaksu.

Mikäli olet kotiutumassa sairaalasta tai vastaavasta terveydenhuollon yksiköstä, ja lähettävä taho arvioi sinun olevan kotihoidon tarpeessa, lähettävä taho on yhteydessä kotihoitoon sisäisenä yhteistoimintana.

Jos sinulla on avuntarvetta kodinhoidollisissa tehtävissä tai asioinneissa, ohjaamme käyttämään yksityisiä palveluja.

Kotihoidon aluejako kartalla

Toimipisteet