text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotihoito

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja saattohoito. Kotihoito auttaa silloin, kun asiakas ei sairauden tai muuten alentuneen toimintakyvyn takia enää selviydy jokapäiväisistä toimista itsenäisesti tai omaisten avulla. Kotihoidon antama apu painottuu henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, sekä sairaanhoidollisiin palveluihin, kuten haavahoitoihin, laboratorionäytteisiin ja lääkehoitoon.

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen. Kotihoidosta saa apua joko tilapäisesti tai säännöllisesti päivittäin asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan avun tarve ja tarvittavat palvelut.

Kymsoten kotihoidon aluejako kartalla

Toimipisteet