text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalveluiden avulla tuetaan päivittäistä selviytymistä kotona. Tukipalvelut, kuten ateria-, kauppa-, sauna- ja turvapuhelinpalvelu sekä päiväkeskustoiminta täydentävät kotihoitoa, sillä niistä voidaan valita kokonaistilanteeseen sopivimmat avut. Tukipalveluita voidaan myöntää myös ilman kotihoidon tarvetta asiakkaan palvelutarpeeseen perustuen. Palvelun tuottavat yksityiset palvelun tuottajat.

Ateriapalvelu

Asiakkaan kotiin kuljetettava lämmin ateria tai vaihtoehtoisesti ateriointimahdollisuus kodin ulkopuolella. 

Kauppapalvelu

Kauppatavaroiden kotiinkuljetuksesta vastaavat yksityiset kauppiaat. Tavaroiden tilauksen voi tehdä asiakas itse, omaiset tai kotihoitohenkilöstö.

Siivouspalvelu

Yksityiset siivous- ja kotihoitopalveluja tuottavat yritykset vastaavat siivouksesta sopimuksen mukaan.

Kylvetyspalvelu

Henkilöille, joilla ei ole peseytymismahdollisuutta kotona, järjestetään mahdollisuus osallistua kotihoidon kylvetyspalveluun. Palveluun sisältyy kuljetus invataksilla.

Päiväkeskustoiminta

Hyvä päiväkeskustoiminnan asiakas!

Yhteiskunta on normalisoitumassa, ja poikkeuslaki on väistynyt. Kymsoten alueella koronatapausten määrä on vähentynyt, mutta yksittäisiä tapauksia esiintyy edelleen Kymenlaaksossakin.

Normaalitoimintaan palautuminen on myös tavoitteena päiväkeskustoiminnassa. Päiväkeskukset avataan 31.8.2020, mutta toiminnassa kiinnitetään erityishuomiota suojautumiseen ja hygieniaan. Henkilökunta varjelee asiakkaita altistumiselta, ja toisaalta suojaa itseään asiakkaalta tulevalta altistukselta.

Seuraamme koko ajan Suomen hallituksen antamia koronaohjeita ja toimimme myös päiväkeskustoiminnan osalta niiden mukaisesti. Koronatilanne voi loppu vuoden aikana muuttua ja joudumme uudelleen arvioimaan päiväkeskustoiminnan sulkemista.

Päiväkeskukset avataan 31.8.2020

  • KOTIHARJUN PÄIVÄKESKUS
  • SIPPOLAN PÄIVÄKESKUS
  • MYLLYKOSKEN PÄIVÄKESKUS
  • ELIMÄEN PÄIVÄKESKUS
  • JAALAN PÄIVÄKESKUS
  • VALKEALAN PÄIVÄKESKUS
  • KUUSANKOSKEN PÄIVÄKESKUS
  • MIEHIKKÄLÄN PÄIVÄKESKUS
  • VIROJOEN PÄIVÄKESKUS
  • HAMINAN PÄIVÄKESKUS

Toiminnalla tuetaan ikääntyneiden, pitkäaikaissairaiden, muistisairautta sairastavien asiakkaiden ja vammaisten kotona selviytymistä ja omaisten jaksamista. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen, sekä osallisuuden lisääminen. Päiväkeskukset tarjoavat monipuolista, virikkeellistä ja osallistavaa toimintaa sekä tukevat asiakkaan sosiaalista kanssakäymistä.

Turvapuhelin

Kouvolan kaupungin alueen asiakkaiden asiakaspalvelu keskiviikkoisin klo: 9-12 ja 13-15, Savonkatu 23, 5 krs. 45100 Kouvola.

Turvapalvelu on turvapuhelinta tarvitseville henkilöille suunnattu palvelu, jolla turvataan ja tuetaan asiakkaan kotona asumista.

Turvapalvelu sisältää turvapuhelinlaitteiston, hälytyskeskuspäivystyksen ja auttamiskäynnit.

Kotihoidon tukipalveluiden toteuttamistapa vaihtelee kuntayhtymän eri alueilla.

Yhteystiedot

Kotihoidon tukipalvelut:
Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä ja Pyhtää

Teija Viikari
Osoite:
Hiidenrinne 3, 48350 Kotka
Puhelinnumero: 040 527 3709

Kotihoidon tukipalvelut:
Kouvola

Päivi Lindeman-Pakarinen
Osoite: Savonkatu 23, Kouvola
Puhelinnumero: 040 568 3396

Kouvolan päiväkeskuspalvelu

Riikka Leinonen
Osoite:
Sairaalankaari 15 A, Keltakangas
Puhelinnumero: 044 223 8945

Vs. palvelualuepäällikkö

Kaisa Kelkka
Osoite:
Prikaatintie 9, Kouvola
Puhelinnumero: 040 4898 442
etunimi.sukunimi@kymsote.fi