text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalveluiden avulla tuetaan päivittäistä selviytymistä kotona. Tukipalvelut, kuten ateria-, kauppa-, sauna- ja turvapuhelinpalvelu sekä päiväkeskustoiminta täydentävät kotihoitoa, sillä niistä voidaan valita kokonaistilanteeseen sopivimmat avut. Tukipalveluita voidaan myöntää myös ilman kotihoidon tarvetta asiakkaan palvelutarpeeseen perustuen. Palvelun tuottavat yksityiset palvelun tuottajat.

Ateriapalvelu

Asiakkaan kotiin kuljetettava lämmin ateria tai vaihtoehtoisesti ateriointimahdollisuus kodin ulkopuolella. 

Kauppapalvelu

Kauppatavaroiden kotiinkuljetuksesta vastaavat yksityiset kauppiaat. Tavaroiden tilauksen voi tehdä asiakas itse, omaiset tai kotihoitohenkilöstö.

Siivouspalvelu

Yksityiset siivous- ja kotihoitopalveluja tuottavat yritykset vastaavat siivouksesta sopimuksen mukaan.

Kylvetyspalvelu

Henkilöille, joilla ei ole peseytymismahdollisuutta kotona, järjestetään mahdollisuus osallistua kotihoidon kylvetyspalveluun. Palveluun sisältyy kuljetus invataksilla.

Päiväkeskustoiminta

Toiminnalla tuetaan ikääntyneiden, pitkäaikaissairaiden, muistisairautta sairastavien asiakkaiden ja vammaisten kotona selviytymistä ja omaisten jaksamista. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen, sekä osallisuuden lisääminen. Päiväkeskukset tarjoavat monipuolista, virikkeellistä ja osallistavaa toimintaa sekä tukevat asiakkaan sosiaalista kanssakäymistä.

Turvapuhelin

Turvapalvelu on turvapuhelinta tarvitseville henkilöille suunnattu palvelu, jolla turvataan ja tuetaan asiakkaan kotona asumista.

Turvapalvelu sisältää turvapuhelinlaitteiston, hälytyskeskuspäivystyksen ja auttamiskäynnit.

Kotihoidon tukipalveluiden toteuttamistapa vaihtelee kuntayhtymän eri alueilla.

Yhteystiedot

Kotihoidon tukipalvelut:
Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä ja Pyhtää

Teija Viikari
Osoite:
Vesivallintie 29, Kotka
Puhelinnumero: 040 527 3709

Kotihoidon tukipalvelut:
Kouvola

Päivi Lindeman-Pakarinen
Osoite: Savonkatu 23, Kouvola
Puhelinnumero: 040 568 3396

Kouvolan päiväkeskuspalvelu

Riikka Leinonen
Osoite:
Sairaalankaari 15 A, Keltakangas
Puhelinnumero: 020 615 7183

Palvelualuepäällikkö

Tiina Köninki
Osoite:
Hovioikeudenkatu 6, Kouvola
Puhelinnumero: 020 615 8243