Kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalveluiden avulla tuetaan pääsääntöisesti ikääntyneiden kuntalaisten kotona selvitymistä. Tukipalvelu voidaan myöntää säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden lisäksi niin sanotuille tukipalveluasiakkaille määräaikaisina. Tukipalveluja ovat ateria-, kauppa-, kylpy- ja turvapalvelu sekä päiväkeskustoiminta.

Kotihoidon tukipalveluiden myöntäminen perustuu aina asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn selvittämiseen. Kymsote järjestää kotihoidon tukipalvelut Kymsoten hallituksen myöntämisperusteet täyttäville asiakkaille.  

Asiakkaan kotihoidon tukipalveluiden ohjaus ja palveluntarpeen selvittäminen tehdään Kymsoten asiakas- ja palveluohjauksessa. Mikäli asiakas kuuluu kotihoidon palveluiden piiriin, niin tukipalveluiden järjes­telyistä huolehtii kotihoidon henkilöstö yhdessä oman alueen asiakasohjaajan kanssa.

Asiakas- ja palveluohjaus

Kauppapalvelu

Kauppatavaroiden kotiinkuljetuksesta vastaavat yksityiset kauppiaat. Tavaroiden tilauksen voi tehdä asiakas itse, omaiset tai kotihoitohenkilöstö.

Siivouspalvelu

Yksityiset siivous- ja kotihoitopalveluja tuottavat yritykset vastaavat siivouksesta sopimuksen mukaan.

Kotiateriapalvelu

Kotiateriapalvelun palveluntarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan mahdollisuudet käyttää läheisiä ruokailupaikkoja, käydä itsenäisesti kaupassa tai läheisten/omaisten antama apu.  Kotiateriapalvelun aloittamisen perusteena voivat olla esim. ravitsemustilan heikkeneminen, toimintakyvyn alentumisesta johtuvat aterian valmistamisen ongelmat tai asiakas ei kykene järjestämän ruokailua muulla tavoin. Kotiateriapalvelu vahvistaa asiakkaan kokonaisvaltaisen ravitsemuksen toteutumista, mikä osaltaan tukee asiakkaan kotona asumista sekä tukee toimintakyvyn ylläpitämistä. Kotiaterialla tarkoitetaan yhtä päivän pääateriaa, joka kattaa noin kolmanneksen päivän energian ja ravintoaineiden tarpeesta. Palvelu voidaan myöntää myös mää­räaikaisena 1 kk, kun asiakkaan toimintakyky laskenut tilapäisesti esim. sairaalasta kotiutumisen yhteydessä.

Päiväkeskuspalvelu

Päiväkeskuspalvelulla tuetaan kotona asuvien ikääntyneiden psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Päiväkeskukset tarjoavat monipuolista, virikkeellistä ja osallistavaa toimintaa arkipäivisin.

Kymsoten alueella toimivat päiväkeskukset:

KOUVOLA: Jaala pe, Kuusaankoski Tempo ma-pe, Kotiharju ma-pe ja Myllykoski ma-pe.

Valkealan ja Elimäen Puustellin päiväkeskukset ovat suljettuna koronan vuoksi.

KOTKA: Koskenrinne Närhennurkka ma-pe

HAMINA: Kellokallio ma-pe

MIEHIKKÄLÄ Kunila ma-ti

VIROLAHTI Villiranta ke-to

Kylpypalvelu

Kylpypalvelu kuljetuksineen voidaan myöntää kotihoidon tukipalveluna, jos pesutilat kotona eivät ole esteettömät ja huonon liikuntakyvyn vuoksi kotona peseytyminen ei ole mahdollista. Tai tarvitset peseytymiseen apua, mutta kodin pesutiloissa avustaminen ei onnistu (ensin kartoitetaan kodin muutostöiden mahdollisuutta).

Turvapalvelu

Turvapalveluasiakkaat ovat omissa kodeissaan asuvia asiakkaita, jotka toimintakykynsä alentuneisuuden vuoksi tarvitsevat turvallisuuden lisäämiseksi mahdollisuuden hälyttää tarvittaessa apua kotiin ympärivuorokautisesti tai kotona asumisen tukemiseksi hyötyvät erilaisten teknisten seurantamahdollisuuksien tuomasta turvasta.

Turvapuhelinjärjestelmään kuuluvat turvapuhelinlaite ja hälytysranneke. Siihen on mahdollista liittää myös muita lisälaitteita (esim. ovihälytin, paikantava turvapuhelin). Turvalaitteen vaihtoehtona asiakkaan kotona asumista voidaan tukea turva-auttajan käynnillä erikseen sovitulla yhteydenottotavalla.

Perusteena voivat olla esimerkiksi lisääntynyt kaatumisriski, erilaiset sairaudet (muistisairaus, epilepsia, sydänsairaus) tai psyykkiset syyt. Turvapalvelun myöntämisen perusteena on, että turvapalvelu tukee ja vahvistaa asiakkaan turvallisuutta sekä tukee kotona asumista.

Yhteystiedot

Kotihoidon tukipalvelut: ateriapalvelu, kylpypalvelu, turvapalvelu ja päiväkeskuspalvelu

Kouvola, Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä ja Pyhtää

Palvelualuepäällikkö Hanna Kuukasjärvi
Osoite: Tykkitie 1, Kouvola
Puhelinnumero: 040 488 4096