text.skipToContent text.skipToNavigation

Ikääntyneiden asumispalvelut

Asumispalvelujen kokonaisuuteen sisältyvät tuettu asuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, laitospalvelu ja lyhytaikainen asuminen. Palvelua järjestetään ikääntyneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä henkilöille, jotka ovat oikeutettuja palveluun vammaispalvelu- ja kehitysvammalain nojalla. Palvelu voidaan järjestää kuntayhtymän tai yksityisen palveluntuottajan tuottamana. Ikääntyneiden palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen järjestämisen vaihtoehtona asiakas voi valita palvelusetelin.

Tuettu asuminen on sosiaalipalvelua, jossa palvelunantaja tukee ja ohjaa sosiaalihuollon asiakasta itsenäisessä asumisessa tai siirtymisessä itsenäiseen asumiseen. 

Palveluasumisen toiminnan tavoitteena on turvallinen asuminen, joka sisältää asiakkaiden omien kykyjen, valinnanmahdollisuuksien, mielipiteiden ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. Palveluasumisessa asiakasta tuetaan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti asumiseen ja jokapäiväiseen elämään liittyvissä toiminnoissa. 

Ympärivuorokautisen tehotetun palveluasumisen tehtävänä on tarjota hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville henkilöille kodinomaista asumista turvallisessa ympäristössä. Hoidon ja huolenpidon tarkoituksena on, että asukas voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja, että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.

Sosiaalihuollon laitospalvelu on ympärivuorokautisen hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavissa sosiaalihuollon toimintayksikössä.  

Lyhytaikaisen asumisen tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä. Lyhytaikaista asumista voidaan järjestää mm. intervallihoitona tai yhtenä vaihtoehtona omaishoidon tuen vapaan aikaisen hoidon toteuttamiseksi. Kotiutusyksiköt ovat yli 65-vuotiaille tarkoitettuja kotona asumisen tukemiseen ja toimintakyvyn eri osa-alueiden vahvistamiseen, apuvälineiden ja jatkohoidon tarpeen kartoitukseen keskittyviä lyhytaikaishoidon yksiköitä. Hoitojakson pituudesta sovitaan asiakaskohtaisen palvelutarpeen mukaisesti.

Toimipisteet

Hamina, Miehikkälä, Virolahti, Pyhtää ja Kouvola eteläinen
Palvelualuepäällikkö Leila Tylli 
Puhelinnumero: 040 512 2315

Kotka ja Kouvola pohjoinen
Palvelualuepäällikkö Anu Parikka 
Puhelinnumero: 040 741 3265