Ikääntyneiden asumispalvelut

Ikääntyneiden asumispalvelujen kokonaisuuteen sisältyvät palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, laitoshoito ja lyhytaikainen asuminen. Asumispalvelua voidaan järjestää kuntayhtymän tai yksityisen palveluntuottajan tuottamana. Ikääntyneiden palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen järjestämisen vaihtoehtona asiakas voi valita palvelusetelin.

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tarvitse runsasta hoivaa ympärivuorokautisesti. Palveluasuja tarvitsee kuitenkin soveltuvan asunnon sekä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasumisessa asiakasta tuetaan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti asumiseen ja jokapäiväiseen elämään liittyvissä toiminnoissa. 

Tehostettua palveluasumista järjestetään ikääntyneille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.  Toiminnan tavoitteena on, että asukas voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Hänellä on mahdollisuus osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Tehostetun palveluasumisen yksikössä palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Laitoshoito on ympärivuorokautisen hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä sosiaalihuollon toimintayksiköissä.  Laitoshoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Pitkäaikaista laitoshoitoa toteutetaan mm. vanhainkodeissa. 

Lyhytaikaisen asumisen tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä. Lyhytaikaista asumista voidaan järjestää mm. intervallihoitona tai yhtenä vaihtoehtona omaishoidon tuen vapaan aikaisen hoidon toteuttamiseksi. Kotiutusyksiköt ovat yli 65-vuotiaille tarkoitettuja kotona asumisen tukemiseen ja toimintakyvyn eri osa-alueiden vahvistamiseen, apuvälineiden ja jatkohoidon tarpeen kartoitukseen keskittyviä lyhytaikaishoidon yksiköitä. Hoitojakson pituudesta sovitaan asiakaskohtaisen palvelutarpeen mukaisesti.

Asumispalveluiden myöntämisen perusteet 1.1.2022 alkaen (PDF)
Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden palvelunkuvaukset 2022 (PDF)
Ikääntyneiden palveluasumisen palvelukuvaus 2022 (PDF)
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus 2022 (PDF)

Toimipisteet

Hamina, Miehikkälä, Virolahti, Pyhtää ja Kouvola eteläinen
Palvelualuepäällikkö Leila Tylli 
Puhelinnumero: 040 512 2315

Kotka ja Kouvola pohjoinen
Palvelualuepäällikkö Eija Tulikoura 
Puhelinnumero: 040 741 3265

Yksityiset asumispalveluyksiköt

vs. palvelualuepäällikkö Heidi Uitto (Ikääntyneiden asumispalvelut)
Puhelinnumero: 040 488 4016