Hyvinvointia edistävät tapaamiset

Kymsote tarjoaa hyvinvointia edistäviä ryhmätapaamisia tai kotikäyntejä kunakin vuonna 75 vuotta täyttäville henkilöille, jotka eivät ole säännöllisesti ikääntyneiden palveluiden piirissä.

Tapaamisen tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia, tukea asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja sekä antaa keinoja ennakoida omassa elämässään ikääntymiseen liittyviä asioita. Ryhmämuotoisia tapaamisia järjestetään alueittain.

Noudatamme alueellisen koronakoordinaatioryhmän suosituksia ja sovellamme niitä toimintaamme tarvittavin toimin. Koronakoordinaatioryhmän antaman suosituksen mukaan teemme hyvinvointia edistävän tapaamisen tällä hetkellä keskustellen puhelimella.

Tapaamisten teemoina ovat asuminen, liikunta, ravitsemus, terveys, arjen sujuvuus sekä asiakasohjaus Kymsotessa.

Ikääntyneiden varhaisen tuen palveluohjaaja ottaa yhteyttä ja tarjoaa tapaamista. Palveluohjaaja vastaa ryhmätapaamisten ja kotikäyntien toteuttamisesta ja toimii luottamuksellisesti.

Yhteystiedot

Etelä-Kymenlaakso

Palveluohjaaja
Puhelinnumero: 040 483 7095

Kouvola eteläinen

Puhelinnumero: 040 846 9292

Kouvola keskinen alue

Palveluohjaaja
Puhelinnumero: 040 487 7889