Gerontologinen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Gerontologinen sosiaalityö tukee ikäihmisiä sosiaalisissa ongelmissa ja erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa, esimerkiksi silloin, kun kyseessä on kriisi-, perhe- tai lähisuhdeväkivaltatilanne. Sosiaalityöntekijä selvittää ongelmatilanteita ja etsii ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Sosiaaliohjaus:

  • yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Toimipisteet