Geriatrinen poliklinikka

TIEDOTE: Muistipotilaiden hoitopolku muuttuu 1.1.2021 alkaen

Muistipotilaiden hoitopolku muuttuu 1.1.2021 alkaen. Muistiselvittelyt aloitetaan aina geriatrisella poliklinikalla sekä Pohjois- että Etelä-Kymenlaaksossa. Etelä-Kymenlaaksossa muistiselvittelyyn hakeutuminen säilyy ennallaan. Kouvolassa yhteydenotto tapahtuu suoraan geriatriselle poliklinikalle. Geriatriselle poliklinikalle kuuluvat 65 vuotta täyttäneiden muistiselvittelyt ja tätä nuorempien henkilöiden muistiselvittelyt kuuluvat neurologiselle poliklinikalle. Jatkohoito tapahtuu yksilöllisesti geriatrin määrittelemässä ja arvioimassa avoterveydenhuollon yksikössä.

Yhteystiedot ja ajanvaraus:

Kotka
ma-to klo 8-14 ja pe klo 8-11
Puhelinnumero: 020 633 6522

Myös sähköinen ajanvaraus mahdollinen Omahyvis kautta

Osoite: Toivelinnankatu 2, 48600 KotkaSairaanhoitaja
ma-to klo 8-8.30 ja klo 12-13
pe klo 8-8.30 ja klo 12-12.30
Puhelinnumero: 020 633 6524

Kouvola
Osoite: Marjoniementie 6,3. krs, 45100 Kouvola

Puhelinnumero: 040 731 8844 (ma-to klo 8-14, pe klo 8-11)

------------------

Geriatrisen poliklinikan tehtävänä on löytää ja tunnistaa muistisairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, aloittaa mahdollinen lääkehoito, tukea potilaita ja omaisia neuvonnan ja ohjauksen avulla. Tehtävänä on myös lisätä tietoa muistisairauksista ammattihenkilöille. Geriatrisen poliklinikan hoidon piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat. Nuorempien henkilöiden muistiselvitykset kuuluvat neurologille.

Geriatrisen poliklinikan toiminta

- Muistisairauksien taudinmääritys
- Hoito- ja kuntoutussuunnitelma
- Lääkehoidon kokonaisarvio
- Hoidon seuranta vähintään siihen asti, kunnes muistilääkitys on saatu kohdalleen
- Ohjaus ja neuvonta
- Omaisten tukeminen
- Sosiaalisten etuuksien tarpeen arviointi ja lausuntojen laatiminen niitä varten

Toimipisteet