Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Geriatrinen poliklinikka ja Kaatumisseula

Geriatrisen poliklinikan tehtävänä on löytää ja tunnistaa muistisairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, aloittaa mahdollinen lääkehoito, tukea potilaita ja omaisia neuvonnan ja ohjauksen avulla. Tehtävänä on myös lisätä tietoa muistisairauksista ammattihenkilöille. Geriatrisen poliklinikan hoidon piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat. Nuorempien henkilöiden muistiselvitykset kuuluvat neurologille.

Geriatrisen poliklinikan toiminta

- Muistisairauksien taudinmääritys
- Hoito- ja kuntoutussuunnitelma
- Lääkehoidon kokonaisarvio
- Hoidon seuranta vähintään siihen asti, kunnes muistilääkitys on saatu kohdalleen
- Ohjaus ja neuvonta
- Omaisten tukeminen
- Sosiaalisten etuuksien tarpeen arviointi ja lausuntojen laatiminen niitä varten

Toimipisteet