Ennaltaehkäisevät palvelut

Hyvinvointia edistävät keskustelut

Tarjoamme yli 65-vuotiaille hyvinvointia edistävän keskustelun, jonka tavoitteena on edistää ikääntyvän kuntalaisen hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä. Keskustelussa pohditaan yhdessä nykyistä tilannetta ja tulevia tarpeita.

Varaa maksuton keskusteluaika Kymsoten palveluohjaajalle, kun mietit omaan ikääntymiseen liittyviä asioita. Asiat voivat liittyä:

  • Arjen sujuvuus
  • Asuminen
  • Liikunta
  • Ravitsemus
  • Terveys
  • Turvallisuus
  • Vapaa-ajan toiminta
  • Ikääntyneiden palvelut

Keskustelu käydään luottamuksellisesti puhelimitse ja tarvittaessa kotikäynnillä. Varaa keskustelulle aikaa noin tunti. Palvelu on tarkoitettu niille kymenlaaksolaisille, jotka eivät ole vielä Kymsoten säännöllisten ikääntyneiden palveluiden piirissä.

Hyvinvointia edistävä toiminta (Kymenlaaksonopastin.fi)

Ikäihmisten avoimet kohtaamispaikat

Kymenlaaksossa kunnat järjestävät ja toteuttavat ikäihmisten kohtaamiseen liittyvää toimintaa eri tavoin. Kymsote tuottaa kohtaamispaikkoihin sisältöä sosiaali- ja terveyspalveluihin liitttyen.

Ikäihmisten avoimet kohtaamispaikat ja ohjelma (Kymenlaaksonopastin.fi)

Yhteystiedot

Ota yhteyttä palveluohjaajiin arkipäivisin ja varaa aika maksuttomaan hyvinvointia edistävään keskusteluun.

Palveluohjaajat
040 487 7889
040 846 9292
040 488 4372 (ma - to)
040 483 7095
040 484 9882
040 483 3470 (ma - ke)

Sähköisen ajanvarauksen ja erillisen ajanvarausnumeron käyttöönotosta tiedotamme myöhemmin.