Asiakas- ja palveluohjaus

Asiakas- ja palveluohjaus on ensimmäinen kontakti, kun tarvitaan tietoja ikääntyneiden palveluista tai tukea kotona asumiseen. Asiakas- ja palveluohjaus tukee ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa. Neuvonnan, ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin avulla varmistetaan tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.

Asiakas- ja palveluohjauksesta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa hyvinvoinnin edistämisestä sekä varhaisen tuen palveluista, kotiin saatavista tukipalveluista, kotihoidosta, asumis- ja hoivapalveluista. Tietoa saa niin kuntayhtymän kuin yksityisten palveluntuottajienkin tuottamista palveluista. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään palvelutarpeen arvioon perustuvat tarpeen mukaiset palvelut.

Voit tehdä sähköisen yhteydenoton, kun tarvitset apua itsellesi tai ikääntynyt henkilö tarvitsee apua ja on suostunut, että otat yhteyttä.

Voit tehdä sähköisen ilmoituksen, jos olet huolissasi ikääntyneen pärjäämisestä, mutta et ole saanut häneltä lupaa olla yhteydessä.  Yhteydenotot ja ilmoitukset käsitellään asiakasneuvonnan aukioloaikoina, arkipäivinä klo 8.30-15.30.

Asiakas- ja palveluohjauksessa työskentelee moniammatillinen tiimi.

Lisätietoa ikääntyneiden palveluista Kymenlaaksossa:

Kymenlaaksonopastin

Yhteydenotto: Ikääntyneiden palvelut

Varaa puhelinaika

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Voit Omaolo-palveluarvion avulla arvioida oletko oikeutettu omaishoidon tukeen, klikkaa alla olevaa linkkiä.

Omaolo - Omaishoidon tuki

Voit Omaolo-palveluarvion avulla arvioida oletko oikeutettu liikkumista tukevaan palveluun, klikkaa alla olevaa linkkiä

OmaOlo - Kuljetusapu

Yhteystiedot

Hamina, Kotka, Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti

Puhelinnumero: 05-220 6060
Palveluaika: ma-pe 8.30–15.30