Asiakas- ja palveluohjaus

Asiakas- ja palveluohjaus on ensimmäinen kontakti, kun tarvitaan tietoja ikääntyneiden palveluista tai tukea kotona asumiseen. Asiakas- ja palveluohjaus tukee ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa. Neuvonnan, ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin avulla varmistetaan tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.

Asiakas- ja palveluohjauksesta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa hyvinvoinnin edistämisestä sekä varhaisen tuen palveluista, kotiin saatavista tukipalveluista, kotihoidosta, asumis- ja hoivapalveluista. Tietoa saa niin kuntayhtymän kuin yksityisten palveluntuottajienkin tuottamista palveluista. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään palvelutarpeen arvioon perustuvat tarpeen mukaiset palvelut.

Yhteydenottolomaketta voit käyttää, kun tarvitset tietoja ikääntyneiden palveluista tai tukea kotona asumiseen. Voit ottaa yhteyttä myös, jos olet huolissasi läheisen voinnista ja kotona asumisesta. Yhteydenottopyynnön voit täyttää ja lähettää itsesi tai toisen puolesta. Viesti on suojattu. Viestejä luetaan asiakasneuvonnan aukioloaikoina, arkipäivinä klo. 8.30-15.30.

Asiakas- ja palveluohjauksessa työskentelee moniammatillinen tiimi.

Lisätietoa ikääntyneiden palveluista Kymenlaaksossa:

Kymenlaaksonopastin

Ikääntyneiden palveluiden esite

Yhteydenotto: Ikääntyneiden palvelut

Yhteystiedot

Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä ja Virolahti

Puhelinnumero: 05-220 6060
Palveluaika: ma-pe 8.30–15.30

Pyhtää

Puhelinnumero: 040 5122 406
Palveluaika: ma-pe 8–16