Yleistiedoksiannot

Tällä sivulla julkaistaan yleistiedoksiantomme.

Yleis­tie­dok­sian­toa käy­te­tään, kun sen vas­taa­not­ta­jan olin­pai­kas­ta ei ole tie­toa tai tie­dok­sian­toa ei ole saa­tu muul­la ta­voin toi­mi­tet­tua. 

Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka ilmoitus pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi oltava päivämäärä, jolloin ilmoitus on julkaistu verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Julkaistut yleistiedoksiannot näkyvät tällä sivulla määräajan.